لینک های دسترسی

"کرزی خواهان کمک سعودی در مذاکره با طالبان"


(عکس: AP) خبرگزاری رویترز در شمارۀ روز سه شنبه خود نوشته است: حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در جریان گفتگو با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی تلاش خواهد نمود، از نفوذ معنوی و احتمالاً مساعدت مالی آنکشور در راستای مصالحه با طالبان، استفاده نماید.

عربستان گفته است، قبل از اینکه ریاض به صفت میانجی در معاملۀ صلح افغانستان اقدام نماید، طالبان باید از پناه دادن به اسامه بن لادن رهبر القاعده، شخصی که گروه وی در گذشته چندین حملۀ خونین را علیه کشور شاهی سعودی راه اندازی نمود، پرهیز کنند.

جمال خاشوجی دیپلومات اسبق سعودی و مدیر مسوول روزنامۀ الوطن گفت" ما کرزی را بخوبی میشناسیم و هدف او را درک میکنیم. از آنجاییکه عربستان سعودی سال گذشته در تلاش های آشتی ملی در افغانستان دخیل گردیده است، بناً کرزی برای سعودی چهرۀ جدید نیست."

سفر حامد کرزی به عربستان سعودی، درست پس از درخواست وی در کنفرانس لندن صورت میگیرد که عربستان سعودی را ترغیب نمود نقش واسط را در ایجاد صلح در افغانستان بازی نماید. ریاض در گذشته نیز میزبان گفتگو ها میان حکومت افغانستان و نماینده گان طالبان در گذشته بوده است.

خاشوجی گفت، عربستان سعودی واقعاً به آوردن صلح در افغانستان تمایل دارد، زیرا این امر موجب ثبات در پاکستان خواهد گردید که یک متحد ستراتیژیک سعودی میباشد ، از همینرو عربستان سعودی تلاش میورزد با استفاده از ارتباطاتی که با رهبران مذهبی در افغانستان دارد به این هدف نایل گردد.

ریاض در همکاری با واشنگتن در دهۀ 80 میلادی به مجاهدین افغانستان کمک نمود تا با قوای شوروی سابق بجنگند.

اما بعد از حملات یازدهم سپتمبر سال 2001 که مسوولیت آنرا القاعده به عهده گرفت، فراهم آوری این کمک ها تحت تدابیر امنیتی قرار گرفت.

روابط عربستان سعودی با طالبان از سال 1998 بدینسو، بدنبال اینکه آن گروه در خواست سعودی مبنی بر تحویلدهی اسامه بن لادن را رد کردند، به سردی گرایید. حکومت عربستان سعودی، بعد از آنکه اسامه بن لادن حملاتی را علیه حکومت شاهی آن کشور راه اندازی نموده و فعالیت هایی را علیه خاندان سلطنتی السعود انجام داد، تابعیت سعودی وی را صلب نمود.

روزنامه مینگارد، شهزاده سعود الفیصل وزیر خارجۀ عربستان سعودی شرایطی را برای داشتن نقش در ایجاد صلح در افغانستان پیشکش نموده است.

خاشوجی گفت " جدا شدن طالبان از القاعده تنها یک شرط نبوده بلکه یک هدف میباشد.

ما باید آنانرا متقاعد سازیم که مفکوره ها و عقاید متعصبانۀ القاعده به آنان کمک نخواهد کرد."

واشنگتن اصرار ورزیده است، جنگجویان افغان تنها در صورتی وارد صحنۀ سیاسی خواهند گردید که تمام روابط خویش با القاعده را گسسته و به قانون اساسی افغانستان احترام بگذارند.

شهزاده ترکی الفیصل رئیس اجرائیوی استخبارات سعودی و برادر شهزاده سعود، در گذشته ها تلاش های نا موفقی در راستای متقاعد ساختن طالبان برای ترک حمایت آنان از القاعده و فراهم آوری پناهگاه برای بن لادن، داشته است.

رویترز مینویسد، کرزی گفته است برای استقرار صلح، افغانستان به حمایت همسایه گانش به خصوص پاکستان نیاز دارد.

قبل از اینکه حکومت طالبان در سال 2001 بدنبال حملات قوای ایالات متحده سرنگون گردد، پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی تنها سه کشوری بودند که حکومت طالبان را به رسمیت میشناختند.

دیپلومات های غربی در ریاض میگویند، درخواست علنی کرزی در کنفرانس لندن نشان داد که تلاش های سری دیپلوماتیک بدون اینکه به نتیجۀ رسیده باشد، مایوس و ناکام گردیده است.

روزنامه مینگارد، عربستان سعودی که از سال 2003 بدینسو با حملات جنگجویان مواجه بوده است، در صورت امتناع صریح طالبان از وساطت آنکشور، خطر خشم مفرط جنگجویان را افزون ساخته میتواند.

روزنامۀ نیویارک تایمز در شمارۀ مورخ دوم فبروری خویش نوشته است:

تولی قوای پیادۀ بحری ایالات متحده که با بلوکی از عساکر افغان همراهی میگردید، بسیار قبل از طلوع آفتاب به وظیفه بر آمدند.

آنان خاموشانه در میان اراضی تاریک گام مینهادند تا قبل از طلوع آفتاب خود را به یک قلعۀ گلی در مربوطات ولایت هلمند برسانند که جنگجویان در آن مخفی گردیده بودند.

آنان معلومات استخباراتی را دال بر تجمع 40 الی 50 جنگجوی طالب در یک قریه در یافت نموده بود. اما حینکه این تولی حرکت کرد، چوپانان با صدای اشپلاق نزدیک شدن عساکر امریکایی را هشدار دادند. به مجردیکه عساکر پیادۀ بحری امریکایی در سپیده دم صبح قابل دید گردیدند، یک موتر مینی وان با سر و صدا از یکی از خانه ها بیرون گردیده و مستقیماً بطرف این عساکر در حرکت گردید، هارن این موتر چالان بود، اشاره های آن برق میزد و هدف گیری نیز در بام موتر دیده میشد.

طالبان با مخلوطی از سلاح عصری و تخنیک های قدیمی اشاره دهی، عادات و تکتیک هایی را انکشاف داده اند تا از گیر آمدن جلوگیری نموده و عملیات های قوای امریکایی و افغان را مختل سازد.

نیویارک تایمز مینویسد هفت ماه قبل، بعد از آنکه قوای پیادۀ بحری ایالات متحده در ولایت هلمند پیاده گردیدند تا اراضی را پاکسازی نموده و حکومت محلی افغانستان را مستقر سازند،

بکارگیری این تکتیک ها طالبان را کمک نمود تا خود را از موقف قدرت ابتدایی ولایتی به صفت نیروی زیرک اما اغلباً نا مرئی مبدل سازد.

تا سال گذشته نیز ولایت هلمند یک ساحۀ خارج از نفوذ حکومت بود، این ولایت هم پناهگاهی برای جنگجویان و هم به صفت مرکز تولید خشخاش در افغانستان بوده است، که عواید سرشار از آن جنگ را علیه حکومت مرکزی که قوای غربی از آن حمایت میکند، تداوم بخشیده است.

در جاهاییکه آنان پایگاه ساخته اند، قوای امریکایی موقعیت های شانرا شناسایی کرده اند، اما طالبان خود را مطابقت داده و حضور ماندگار و زیرکانۀ خویش را حفظ کرده اند.

مثال دیگری از حوصله مندی شورشیان، انتخاب آنان برای محلات تعبیۀ بم ها و ماین ها میباشد، که قوای نظامی به آن مواد انفجاری تعبیه شده IED میگویند.

بسیاری از این ماین ها با وارد آمدن وزن انسان و یا وسایط نقلیه بالای آن منفجر میگردد.

در اخیر این مطلب نگاشته شده است، طالبان به هدف تعبیۀ این بم ها در محلاتی که صدمات بیشتر را به قوای امریکایی وارد نماید، همواره قوای پیادۀ بحری ایالات متحده را زیر نظر داشته، و بطور محتاطانه عادات آنان بشمول واکنش جزوتام های کوچک در برابر اولین آتشباری در میدان جنگ را تحت مراقبت قرار میدهند.

XS
SM
MD
LG