لینک های دسترسی

پرتاب راکت ایران به فضا با چندین حیوان


(عکس: AP) ایران میگوید آن کشور راکتی تحقیقاتی را با حمل حیواناتی زنده بروز چهارشنبه به فضا پرتاب کرد که محمود احمدی نژاد رییس جمهور ایران را تحریک کرد تا دستاوردهای علمی کشورش را معجزه آسا توصیف نماید.

پرس تی وی، تلویزیون حکومتی ایران که نشرات به لسان انگلیسی دارد گفت راکت مذکور حاوی یک موش، چندین سنگ پشت و کرم می باشد.

آقای احمدی نژاد گفت پروژه تحقیقاتی عمدتا در مرز تکنالوژی عصری است. او همچنین گفت تهران درحال کار برای دست یابی به پیشرفت علمی است نه مقابله نظامی.

ایران می گوید آن پرتاب راکت کاوشگر سه را شامل است که قابلیت حمل ماهواره را دارد.

آقای احمدی نژاد همچنین یک راکت تقویت کننده ماهواره ساخت کشورش را به نام سیمرغ وسه ماهواره جدید را آشکار ساخت.

برنامه بلندپروازانه فضایی تهران کشورهای غربی را نگران ساخته است. آنها بیم دارند که تکنالوژی مشابه برای پرتاب ماهواره شاید همچنین برای پرتاب کلاهک های ذروی استفاده شود.

XS
SM
MD
LG