لینک های دسترسی

کمکهای جرمنی، ایران و جاپان برای توسعه معارف در غزنی


با کمک کشورهای جرمنی ، ایران و جاپان 9 باب مکتب در ولایت غزنی اعمار گردیده یا توسعه می یابد.

کشورهای جرمنی و ایران تعهد نموده اند که هر کدام سه باب مکتب را سال آینده در ولایت غزنی اعمار خواهند کرد و جاپان نیز وعده سپرده است که هزینه ساختن الحاقیه سه باب مکتب دیگر در آن ولایت را بپردازد.

حسنی مبارک عزیزی رئیس معارف ولایت غزنی در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آشنا ضمن اعلان این مطلب افزود: جرمنی سه باب مکتب متوسطه را با هزینه 660 هزار دالر در سه منطقه مختلف اعمار خواهد کرد:

سفارت آلمان سه باب مکاتب جور میکنند در ولسوالی جغتو اندر و مرکز. تقریبا دولک و بیست هزار دالر مصرف میشود برای هرمکتب که در سال آینده این مکاتب جور میشود.

ریس معارف ولایت غزنی در باره مکاتبی که با کمک کشور جاپان برایشان الحاقیه ساخته میشود نیز توضیح داده گفت :جاپان فقط در مرکز سه باب مکتب قبول کردند در ماه حوت انشاء الله کار شروع میشود. او مکتب هایی است که الحاقیه ضرورت دارد. مثلا ما یک مکتب دارم بنام لیسه جهان ملکه که شاگردانش خیلی زیاد است و اطاق های مکتب برای شاگردان ظرفیت ندارد که 12 اطافه از طرف جاپان جور میشود. و همینطور یک لیسه دیگر است بنام شاه میر صاحب و لیسه کوچی ها است.

به گفته رئیس معارف ولایت غزنی ایران نیز اعمار سه باب مکتب را در ولسوالی جغتو و خواجه عمری قبول نموده است : تقریبا یک هفته پیش نماینده سفارت ایران از مرکز(کابل) آمده بود. در ولسوالی جغتو و خواجه عمری سه باب مکتب جور میکند.

حسنی مبارک عزیزی افزود ایران قبل از این نیز یک کتابخانه عمومی معارف در شهر غزنی اعمار نموده است.

ریاست معارف ولایت غزنی 556 باب مکتب راجستر شده در تشکیل خود دارد که به گفته آقای عزیزی کمبود معلم مسلکی عمده ترین مشکل آنها میباشد: کمبود معلمین مسلکی است و کمبود تعمیر مکاتب است که ما 45 فیصد مکاتب بی تعمیر داریم.

اما وی اظهار امید واری نمود که با فعال شدن دارالمعلمین قره باغ تاسه سال آینده کمبود معلم رفع گردد.

تیم های باز سازی ولایتی (پی آر تی) مستقر در غزنی عمده ترین همکار معارف در ولایت غزنی میباشد که عمدتا نیروهای ایالات متحده و پولند در آن مستقر هستند. قرار معلومات ریاست معارف غزنی در سال روان بخش نیروهای ایالات متحده اعمار 76 باب مکتب به عهده گرفتند و قوای پولنده هم ساختن میدان های ورزشی و دیوار احاطه یک تعداد مکاتب را وعده سپرده اند.

XS
SM
MD
LG