لینک های دسترسی

بمگزاری های مرگبار در کراچی ده ها تن را هلاک ساخت


(عکس: AFP) مقامات پاکستانی میگویند دو انفجار پی در پی در شهر کراچی بروز جمعه باعث هلاکت حد اقل ۲۳ نفر گردید. مامورین میگویند.

پولیس میگوید یک بمگزار انتحاری سوار بر موتر سایکل خود را به یک بس حامل زایرین شیعه تصادم داده باعث هلاکت ۱۲ نفر گردید. تحقیق کننده گان میگویند شمار زیادی از زنان و اطفال در بین بس قرار داشتند.

بعداً درین روز یک انفجار بزرگ دیگر یک شفاخانه را هدف قرار داد که بعضی ازین زخمی ها در آن تداوی میشدند. مامورین میگویند در انفجار نزدیک به شفاخانه عاجل حد اقل ۱۱ تن هلاک شدند.

مامورین پولیس میگویند مقامات بم سومی را در ساحه شفاخانه خنثی ساختند.

مقامات میگویند در دو بمگزاری حد اقل ۷۵ نفر زخمی شدند.

کراچی شاهد افزایش خشونت قومی در هفته گذشته بوده و حد اقل ۲۶ نفر درین خشونت ها بقتل رسیده اند.

این درگیری ها به نظر میرسد که بین فعالین احزاب سیاسی رقیب هریک تحریک متحده قومی و عوامی نشنل پارتی رخ میدهد که هردو بطور سنتی از حمایت گروه های قومی مختلفه برخوردار استند.

XS
SM
MD
LG