لینک های دسترسی

قوای برتانیه راه را برای عملیات عمدهٌ ناتو باز می نماید


آژانس خبری رویترز امروز در مطلبی تحت عنوان (قوای برتانیه راه را برای عملیات عمدهٌ ناتو باز می نماید) چنین می نگارد.

عملیات قوای برتانیه در ناحیه مارجه ، منطقهٌ تحت کنترول طالبان، می باشد، جائیکه عساکر پیادهٌ امریکا در نظر دارند بزودی تحت تصرف درآورند که این بزرگترین عملیات در جنگ هشت ساله می باشد.

قوای برتانیه و افغان بحیث بخشی از مرحلهٌ اول عملیات مشترک ، در منطقهُ ناد علی ولایت هلمند عملیات را انجام دادند، که در واقع مساعد ساختن زمینه برای تهاجم عظیم جهت تصرف تمام آن ناحیه می باشد.

نادعلی شامل مارجه است که به گفتهٌ عساکر امریکائی آخرین پایگاه عمدهٌ طالبان در جنوب ولایت نا آرام هلمند میباشد.

هلمند بیشترین تریاک غیر قانونی کشور را تولید می نماید، که از آن درک شورش در کشور تقویه می گردد.

این عملیات مارجه است که یکتعداد از سی هزار عساکر اضافی، به هدایت رئیس جمهور اوباما، در آنجا پیاده خواهد شد.

قوماندانان ناتو می گویند در نظر دارند که طالبان را که در سالهای اخیر پیشرفت نموده اند، شکست دهند.

رئیس جمهور اوباما گفته است که در نظر دارد عساکر امریکا را تا اواسط سال ۲۰۱۱ از آنکشور خارج نماید.

در چند هفتهٌ اخیر عساکر برتانوی عملیات تصفیوی را در منطقه براه انداخته است، و در سی و شش ساعت گذشته حملات تازه هوائی را ذریعهٌ هلیکوپتر ها انجام داده است.

دیوید وکفیلد، سخنگوی نظامی نیروی برتانیه گفت (عملیات تصفیوی که در سی و شش ساعت گذشته توسط نیرو های برتانیه و افغان در منطقهٌ ناد علی انجام شده است، جزٌ از عملیات مشترک می باشد).

وی گفت قوماندانان افغان و برتانیه در انجام این عملیات مشترکاً اقدام نموده اند.

XS
SM
MD
LG