لینک های دسترسی

هشداریۀ ناتو قبل از آغاز عملیات نظامی در مارجه


(عکس: AFP)نمایندۀ ارشد ملکی ناتو در افغانستان بر ساکنین قریه جات در ولایت هلمند تاکید میورزد تا حین آغاز عملیات نظامی قوای ائتلاف بر سنگر مستحکم طالبان تلاش نماید از خانه های خویش بیرون نشوند.

مارک سدویل، سفیر سابق برتانیه روز سه شنبه به آن عده غیر نظامیانی هشداریۀ را نشر نمود که قبل از آغاز عملیات از شهر مارجۀ ولایت هلمند خارج نشده اند.

او همچنان گفت تدارکات کافی در نظر گرفته شده تا آنانیکه در خانه های باقی میمانند و آنانیکه منازل شانرا ترک میکنند، اعاشه و اباطه شوند.

اسوسیتد پرس بعدتر گزارش داد که تندروان مانع مردم میشوند تا شهر را ترک نمایند، و در جادۀ های چهار اطراف نیز ماین فرش شده است.

شهر مارجه، با نفوس 80 هزار تن، مرکز عمدۀ تجارت مواد مخدر بوده و تحت ادارۀ طالبان میباشد.

درحالیکه تعدادی از غیرنظامیان محل را ترک نموده اند، شاهدان عینی میگویند تندروان طالب در منطقه باقی مانده و مواضع درگیری را آماده میسازند.

این یورش اولین عملیات عمدۀ نظامی در افغانستان از زمان هدایت رئیس جمهور براک اوباما جهت اعزام 30 هزار عسکر علاوگی میباشد.

در عین حال، مامورین ناتو میگویند دو عسکر آنها، بشمول یک امریکایی، روز سه شنبه در حملات جداگانه در افغانستان هلاک شده است. سرباز امریکایی به اثر انفجار در جنوب، و سرباز دیگر در یک درگیری در شرق آن کشور هلاک گردیده است.

XS
SM
MD
LG