لینک های دسترسی

لاس انجلس تایمز: تائید مرگ رهبر طالبان پاکستانی


لاس انجلس تایمز مینویسد، طالبان پاکستانی به روز سه شنبه تائید نمودند که حکیم الله مسعود، رهبر شان ، که در جریان حملات طیارات بدون پیلوت امریکا در ماه گذشته زخمی شده بود، وفات نمود.

وفات حکیم الله مسعد، طالبان را وا می دارد که تا یک رهبر جدید را تعین نمایند ، این دومین هبر شان است که در ظرف شش ماه کشته می شود.

کشته شدن مسعود ، منجر به یک سلسله حملات تخریب کنندهٌ انتحاری در بازار ها ، مساجد، و پایگاه های امنیتی در سراسر پاکستان گردیده است.

در عین زمان ، مرگ وی، پیروزی عمده را برای امریکا در قسمت حملات دوامدار پرتاب راکت توسط طیارات بدون پیلوت ببار آورده است.

حملات طیارات بدون پیلوت بود که بیت الله مسعود ، رهبر قبلی طالبان پاکستانی را در ماه لاگست سال گذشته هلاک ساخت.

همچنان در اثر همین حملات طیاران بدون پیلوت در مناطق قبایلی همسرحد با افغانستان ، در حدود پانزده رهبر ارشد القاعده، از سال ۲۰۰۴ تا کنون به قتل رسیده است.

ولی مفسرین معتقد هستند که مرگ حکیم الله مسعود بیست و هشت ساله، شکست فاحشی بر طالبان ، که بر علیه حکومت در مناطق شمال غرب می جنگند، محسوب نمی گردد.

پس از مرگ بیت الله مسعد، در سال گذشته، طالبان قادر شدند تا تشکیل مجدد دهند، و حملات مرگبار را بر علیه حکومت براه اندازند.

طلعت مسعود ، یک مفسر امنیتی می گوید ، مسلماً بر روحیات آنها تاثیر وارد می نماید ، و یک مدت را در بر می گیرد تا بحالت عادی بر گردند، ولی بدون شک بحالت عادی بر می گردند، زیرا آنها از پشتیبانی مردم محل بر خوردار هستند.

در عین زمان قوای امنیتی پاکستان و منابع استخباراتی آنکشور در حالیکه مرگ حکیم الله مسعود را تائید می نمایند ، این مساله را رد می نمایند که گویا وی در ملتان وفات نموده، بلکه آنها می گویند که وی در جائی در منطقهٌ قبایلی وفات نموده است.

XS
SM
MD
LG