لینک های دسترسی

دومین طوفان شدید توام با برف در مرکز ایالات متحده


چند روز بعد از طوفان شدید در مرکز ایالات متحده که با 90 سانتی متر برف همراه بود، امروز دومین طوفان و برف شدید شمال شرق ایالات متحده را پوشانیده است.

ادارات حکومت مرکزی ایالات متحده از بعد از ظهر جمعه مسدود میباشد. تعداد زیاد مکاتب و تجارت ها در نواحی واشنگتن مسدود بوده و سیستم قطار آهن زیر زمینی نیز خدمات محدود دارد.

گفته میشود که تازه ترین ریزش برف تا شام چهارشنبه به 50 سانتی متر رسیده، و واشنگتن تا نیویارک را بپوشاند.

صد ها پرواز در میدان های هوایی عمدۀ واشنگتن، نیویارک، شیکاگو و فلدلفیا لغو شده است.

تازه ترین ریزش برف ریکارد بی سابقۀ پُر برف ترین زمستان واشنگتن دی سی خواهد بود.

XS
SM
MD
LG