لینک های دسترسی

پیشنهاد وضع تعزیرات علیه متخلفین حقوق بشر در ایران


یک گروه سناتوران متشکل از هر دو حزب در کانگرس ایالات متحده لایحۀ را پیشنهاد کرده اند که مامورین ایران را که مسؤل تخلف بر حقوق بشری مردمان شان هستند مجازات نماید.

اعلام این موضوع در روزی بعمل آمد که ایران سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را تجلیل میکرد و رئیس جمهور این کشور اعلام داشت که ایران اکنون یک دولت دارای قدرت ذروی است.

جان مکن سناتور جمهوریخواه از ایالت اریزونا به خبر نگاران در مقرکانگرس گفت سالگرد انقلاب ایران بروز پنجشنبه یاد بود از تخلف بر حقوق بشری از طرف حکومت ایران است که بسیاری آنرا هیچگاهی فراموش نخواهند کرد.

«سی و یک سال از بر قراری رژیمی میگذرد که منافع خود خواهانۀ خود و گروه های دهشت افگن خارجی را مقدمتر از نیازمندی های مردم ایران قرار داد. سی و یک سال عدالت رعایت نشد، آزادی ازبین رفت و وقار انسانی پایمال گردید.»

سناتور مککین رهبری یک گروه ده نفری سناتوران از هر دو حزب را در معرفی این لایحه بدوش دارد که مستلزم آنست رئیس جمهور براک اوباما یک فهرست اسمای را در ایران ترتیب دهد که مسؤل تخلفات بر حقوق بشری علیه شهر وندان ایران و خانواده های ایشان در اکناف جهان هستند. سناتور مککین گفت این فهرست بعداً در ویب سایت های وزارت های خارجه و مالیۀ ایالات متحده نشر خواهد شد.

«ما بر نامهای متخلفین بر حقوق بشری در ایران روشنی خواهیم انداخت و ما آنهاو جرایم شانراتشهیر خواهیم کرد»

ایوان بِه، سناتور دموکرات از ایالت اندیانا گفت معرفی لایحۀ حقوق بشر بموقع است نه تنها به این دلیل که روز سی و یکمین سالگر انقلاب ایران است بلکه به این دلیل که قوای امنیتی برمظاهره کنندگان ضد حکومت بروز پنجشنبه در سالگرد تجلیل انقلاب، در تهران حمله کرد

«مردم در خیابانها لت و کوب شدند و رئیس جمهور شان اعلام داشت که آنها شاید گام های عمده ئی برای اینکه یک قدرت ذروی گردند برداشته اند»

بخش دوم این لایحه ، صدور ویزۀ ایالات متحده را ممنوع و قید نمودن هر گونه دارائی های را که به مسؤلین سر کوبی های خبر نگاران ایرانی ، نا راضیان ، مخالفین سیاسی و سایر شهر وندان ایرانی در ایالات متحده تعلق داشته باشد، هدایت میدهد .

ژوزف لیبر من سناتور مستقل از ایالت کنتیکت گفتاین لایحهاز پشتیبانی گستردۀ هر دو حزب جمهورخواه و دموکرات در مجلس سنا بر خوردار است و پیشبینی نمود کههر سناتور بطرفداری از آن رای خواهد داد.

«امید وارم که این لایحه نه تنها پیامی به متخلفین بفرستد ، بلکه پیامی به مظاهره کنندگان، اعضای جنبش سبز، نیز بفرستد»

سناتور مککن که کاندید حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۸ در مقابل براک اوباما بود گفت سیاست رئیس جمهور اوباما در مورد تقرب به رهبران ایران کار گر نیست

«امیدوارم که حکومت اکنون درک نماید که باز کردن مشت، کارگر نیست ، بیش از یک سال از آن گذشت و در عین زمان ایرانی ها بلا توقف در راستای بدست آوردن سلاح ذروی پیش رفتند»

رابرت گیبس سخنگوی قصر سفید در نشست خبری روز پنجشنبه در بارۀ ادعای محمود احمدی نژاد رئیس جمهورایران اظهار شکت وتردید نموده گفت ما عقیده نداریم که آنها ظرفیت غنی سازی یورانیوم را بدرجۀ که آنها ادعا میکنند ، داشته باشند. گٌیبس همچنان متذکر شد که مردم در هر منطقۀ از جهان حق مظاهرات مسالمت آمیز را دارند و افزود ایرانی ها فقط از این حق شان استفاده میکنند.

حکومت رئیس جمهوراوباما درین هفته تعزیرات جدیدی را وضع نمود که هدف آن شرکتها، بانکا و سایر نهاد های است که با سپاه پاسداران انقلاب ایران توامیت دارند ومظنون به کمک در بلند پروازی های ذروی ایران هستند.

XS
SM
MD
LG