لینک های دسترسی

وقوع حمله انتحاری در کندهار


نیروهای افغان و نیروهای امریکایی قبل از ظهر امروز در غرب شهر کندهار در حالی گزمه پیاده بودند که یکتن از انتحار کننده گان موتر سایکل سوار در نزدیک نیروهای امریکایی مواد انفجاری خویش را منفجر ساخت که به اثر آن یکتن از عساکر امریکایی آیساف کشته و سه تن دیگر مجروح گردیده اند.

به قول مسوولین افغان در محل واقعه به اثر حمله انتحاری امروزی یکتن از افغانان ملکی کشته و چهارتن دیگر مجروح گردیده اند.

عبدالرحمان خان یکتن از افسران اردو ملی به رادیو آشنا گفت:

یکتن از شاهدان عینی که در نزدیک محل واقعه مصرف کار بود و یکتن از برادران خویش را از دست داده است میگوید.

مامصروف کار بودیم نیروهای امریکایی در کنار جاده در حالی گشت بودند ، که یکتن انتحاری با موتر سایکل زرنج خویش نیروهای امریکایی را مورد هدف قراردادند ، یکتن از برادرانم کشته شد، به شمول دو تن برادرم چهار تن ملکی مجروح گردیده اند.

به قول این شاهد عینی در مجموع چهار تن از عساکر امریکایی نیز کشته و مجروح گردیده اند.

عساکر مجروح توسط هیلکوپترها نیروهای آیساف به میدان هوایی ولایت کندهار جای که پایگاه عمده نیروهای امریکایی موقعیت دارد انتقال گردیده اند.

قاری یوسف احمدی سخن گوی طالبان به مطبوعات گفت حمله انتحار ی امروزی را یکتن از وفاداران طالبان به نام عزیزالرحمان انجام داده است ،که به اثر حمله تلفات شدید به نیروهای امریکایی وارد گردیده است.

این در حالیست که، نیروهای افغان ، ناتو و ایتلاف عملیات وسیع پلان شده برای تسخیر ولسوالی مارجه را از کنترول طالبان شب گذشته آغاز نمودند ، نیروهای افغان در عقب جبه طالبان از طریق هوا دیسانت گردید اند ، که در نتیجه ۱۳ محل عمده مراکز طالبان را بدون مقاومت تصرف نموده اند.

درین عملیات نظامی بیش از پانزده هزاز نیروهای افغان و بین المللی اشتراک دارند.

XS
SM
MD
LG