لینک های دسترسی

معتادین مواد مخدر از صفوف پولیس ملى  اخراج مى گردد


با در نظر داشت مشکل اعتیاد به مواد مخدر که اظرار آن, در ابعاد مختلف زنده گی سیاسى, اجتماعى و فرهنگی مردم افغانستان مشاهده می شود, نهادهای مختلف حکومتى و غیر حکومتى به نحوى تلاش دارند تا از گشترش آن جلوگیرى نمایند.

وزارت امور داخله ,غرض جلوگیرى از نفوذ افراد معتاد به مواد مخدر در صفوف پولیس ملی , درین اواخر پروسه معایینه و تست اعتیاد منسوبین پولیس ملى را شروع کرده است که بر اساس معیینیت مبارزه با مواد مخدر آن وزارت , در ظرف ٨ ماه گذشته ٣٥٠٠ نفر از منسو بیین پولیس و افرادى را که می خواهند تازه به پولیس ملى شامل شوند معایینه نموده اند که بقول سمونمل محمد عثما ن , آمر لابراتوار شفاخانه ٢٠٠ بستر پولیس از جمله ٣٥٠٠ نفر معایینه شده ٣٥٠ تن آن معتاد تشخیص شده اند که ده در صد را تشکیل مى دهد.

" ازجمله ٣٥٠٠ نفر را که تست کردیم در حدود ٣٥٠ نفر معتادین اند که بسیار ساده تداوى مى شوند. که چرس است ویک فیصدى دیگر را معتادین اپییوم داریم'' مقامات وزارت داخله می گویند ,افراد معتاد منسوبین پولیس ملى که درجه اعتیاد شان متفاوت می باشد فورا براى تداوى به مرکز تداوى که به همین منظور ایجاد شده است معرفى مى شوند .

داکتر کندهارى شینوارى ,ریس شفاخانه ٢٠٠ بستر پولیس در کابل می گوید که : تا حال ٧٢ معتاد از منسونین پولیس را که غرض تداوى معرفى کرده بودند پس از تداوى دوباره به وظا یف شان برگشته اما محمد حنیف اتمر وزیر داخله در مورد افرادى که تازه به صفوف پولیس شامل می شوند تاکید دارد که افراد معتاد بصورت قطع جذب پولیس نشوند

" قبل از جلب و جذب , اول باید تست مواد مخدر را انجام بدهد و انهاى که آغیشته به مواد باشند قطعا جذب نمى شوند ."

آعتیاد به مواد مخدر و بیسواد ى , دو آفت بزرگ در افغانستان اند که علاوه بر سایر نهاد ها , اردو ى ملى و پولیس ملى را به شدت تهدید مى کند .

در برخى رسانه ها گزارش شده اند حدود ٢٥ % پولیس ملى و اردوى ملى به مواد مخدر معتاد اند .

XS
SM
MD
LG