لینک های دسترسی

Breaking News

تقاضای کرزی از طالبان مبنی بر موافقت با برنامۀ مصالحۀ ملی


حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به تازگی از طالبان خواسته است تا مصالحه را قبول نموده با حکومت یکجا شوند.

در جریان سخنرانی خویش آقای کرزی که بروز شنبه در جلسۀ افتتاحیۀ پارلمان آنکشور در کابل انجام یافت، از عساکر بین المللی خواست تا ازتلفات افراد ملکی جلوگیری نمایند.

در عین حال متحدین نظامی ناتو به عملیات خویش بر یک سنگر مستحکم طالبان در جنوب افغانستان ادامه میدهد.

مقامات میگویند ، ۲ فرد ملکی بروز شنبه زمانی به قتل رسیدند که موترسایکل حامل شان با بم کنار جاده تصادم نمود.

حل اقل ۱۶ فرد ملکی اززمان آغاز عملیات ناتو به رهبری ایالات متحده در منطقه کشته شده است.

تقریباً ۴۰۰ تن از افسران پولیس بروز جمعه جهت گرفتن کنترول بخش ملکی آن ولسوالی که از وجود شورشان تصفیه شده است، اعزام شدند. مقامات میگویند، برخلاف گذشته پولیس بطور خاص تعلیم یافته و به حکومت وفادار میباشند.

قوت های به رهبری ایالات متحده میگویند، آنها در حال حاضر کنترول سرک های عمده و بازار ها را در مارجه بدست دارند. اما قوماندان ناتو میگوید، بدون در نظرداشته گلوله باری توسط سلاح دور بین دار و بم های مخفی، تحفظ آن ساحه یک ماه را دربر خواهد گرفت.

قوتهای ناتو به رهبری ایالات متحده و عساکر افغان عملیات عمدۀ را علیه طالبان به تاریخ 13 فبروری آغاز نمود.

طی آن عملیات حداقل ۱۲ عسکر و ۱۲۰ شورشی و ۱۶ تن از افراد ملکی از به قتل رسیده اند.

یک دستۀ جدید بیجاشدگان بروز جمعه به لشکر گاه مرکز ولایت هملند رسیدند. اکثریت آنها اموال منازل شان را نیز باخود انتقال دادند.

XS
SM
MD
LG