لینک های دسترسی

به تعویق افتادن دوره اجباری مکلفیت سر بازی در افغانستان


حکومت افغانستان در کنفرانس امنتی مونیخ طرح اجباری شدن دوباره مکلفیت عسکری را پیش نمود و انرا برای استقرار امنیت در افغانستان مهم و اثر گذار خواند.

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس امنتی مونیخ گفته بود اکثر رهبران جهان به او توصیه کرده اند که با اجباری کردن دوباره مکلفیت عسکری جوانان افغان از هر گوشه و کنار به مراکز آموزشی خواهند رفت و تعلیمات سربازی را فرا خواهند گرفت.

اما اینکه برای اجباری ساختن دوره مکلفیت سربازی چگونه طرحی را حکومت افغانستان روی دست دارد توضیحاتی بیشتری از مسولان امنتی این کشور ارایه نشده است که گنگ بودن این مسله نگرانی های را برای نسل جوان وخانواده های افغان به وجود آورده است.

اما حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان بروز یکشنبه در مراسم افتتاح دور پنجم شورا ملی به این نگران مردم پایان داد و اعلام نمود که دوره مکلفیت عسکری با قطع جنگ و تامین امنیت در افغانستان آغاز خواهد شد.

آقای کرزی میگوید در جریان ملاقات های مردمی اش بزرگان وریش سفیدان نقاط مختلف کشور از وی درخواست اجبارشدن دوره مکلفیت را نموده است.

دوره مکلفیت عسکری تا زمان سقوط رژیم داکتر نجیب الله در افغانستان اجباری بود و هر جوان افغان که سن هژده سالگی را تکمیل میکرد داخل نظام میشد و دوران مکلفیت عسکری را انجام میداد.

انجام دادن دوره مکلفیت در افغانستان تاپایان رژیم محمد داود به دوشکل بود.

برای کسانیکه صنوف دوازدهم و فاکولته را به پایان میرساندن دوره سربازی رابرای یک سال انهم در جنب قطعات عسکری و بنام ضابط احتیاد سیپری میکردند و افراد بیسواد و کم سواد خدمت سربازی را در قطعات عسکری در کابل و برخی از ولایات این کشور برای مدت دو سال انجام میدادند.

اما بعد ازسقوط حکومت داکتر نجیب الله وگرفتن قدرت توسط مجاهدین ودرزمان برقراری حکومت پروفیسور برهان الدین ربانی با انحلال اردو افغانستان پیوستن به خدمت سر بازی هم در این کشور از هم فرو پاشید وجای انرا میلشه های اخزاب مختلفی جهادی که در کابل وولایات این کشور جا بجا شده بودند گرفت.

اردو ملیشه در افغانستان تازمان پایان حاکمیت طالبان ادامه یافت و درکنفرانس بن یک بار دیگر تصمیم گرفته شد تا اردو هفتاد هزار نفری برای افغانستان ساخته شود.

اجباری شدن یک بار دیگر دوره مکلفیت عسکری در حالی از سوی مقامات بلند پایه حکومت افغانستان مطرح میشود که در حال حاضر رفتن به صفوف اردو ملی و پولیس ملی این کشور بگونه دواطلبانه بوده و سربازان این کشور در برابر انجام دادن وظیفه پول در یافت میدارند، ولی به اساس تاکید دوامدار مقامات بلند پایه حکومت افغانستان قرار است تا سال ۲۰۱۲ نیرو های اردو ملی و پلیس ملی این کشور تا ۳۰۰ هزار نفربالا برود.

گفته میشود تا سال ۲۰۱۵ نیروهای امنتی افغانستان خود قادر به تامین امنیت کشور شان شده و دیگر نیازی برای استقرار امنیت توسط نیروهای بین المللی در افغانستان نخواهد بود.

در حال که نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان توافق کرده اند که اردو ملی افغانستان از رقم کنونی۹۷ هزار به بیشتر از ۱۷۱ هزار نفر و پلیس ملی نیز از ۹۴ هزار به ۱۳۴ هزار نفر افزایش پیدا کند.

دولت افغانستان ابراز امید واری میکنند تا بتواند به قناعت جامعه جهانی پرداخته و اردو این کشور به ۲۴۰ هزار و پولیس را تا ۱۶۰ هزار نفر طی پنج سال آینده گستریش بدهند.

XS
SM
MD
LG