لینک های دسترسی

Breaking News

بدست آوردن کنترول ادارۀ مهم انتخاباتی توسط حامد کرزی


(عکس: AP) حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان با صدور فرمانی صلاحیت تقرر پنج عضو هیئت نظارت کنندۀ انتخابات را بدست آورده، نگرانی ها را در بین دپلومات های غربی افزایش داده است.

فرمان کرزی، که روز سه شنبه اعلام شد، قانون قبلی را عوض نمود که صلاحیت تقرر سه تن از اعضای پنج نفری کمیسون شکایات انتخاباتی را ملل متحد به عهده داشت.

آن کمیسون نقش مرکزی را در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته زمانی بازی نمود که یک بر سوم آرای کرزی را بخاطر تقلب باطل اعلام نموده و او را مجبور ساخت به برگزاری دور دوم انتخابات موافقه نماید.

مقامات افغان زمانی برگزاری دور دوم را فسخ نمودند که یگانه رقیب آقای کرزی از انتخابات دست کشید، که باعث آغاز کار دور دوم ریاست جمهوری برای او گردید.

بعضی دپلومات های غربی اظهار نگرانی نموده اند که ادارۀ مکمل کمیسون شکایات انتخاباتی توسط کرزی منصفانه بودن انتخابات پارلمانی سال جاری را بمخاطره قرار خواهد داد.

XS
SM
MD
LG