لینک های دسترسی

Breaking News

واشنگتن پوست: شخصی که رهبری مارجه را به عهده می گیرد


(عکس: AP) حاجی ظاهر ،شخصی که رهبری مارجه را به عهده می گیرد برای اولین بار وارد آن شهر جنگ زده گردید، و از مردم خواست تا طالبان را رها نموده ، اسلحهٌ شان را به زمین گذاشته و به حکومت بپیوندند. وی تعهد کاریابی را برای مردم مارجه نمود.

حاجی ظاهر در یک اجتماع تقریباً پنجاه تن از موسفیدان محل گفت که هدف وی آوردن تغیرات مثبت در منطقه می باشد.

حاجی ظاهر به بزرگان محل گفت امریکائیان در این جا برای اشغال نیامده اند، بلکه آمده اند تا برای شما صلح را ایجاد نماید.

ولی حاجی ظاهر، که از جنوب افغانستان است و مدت ۱۵ سال در جرمنی سپری نموده است، آنقدر به استقبال گرم مواجه نشد، و سوالات آنها این مساله را روشن ساخت که طالبان هنوز هم از پشیبانی اکثریت در آنجا برخوردار است، و حکومت افغانستان بصورت جهانی مورد تنفر قرار دارد.

این مطلب را بصورت واضع بیان می دارد که قوای نظامی امریکا در حالیکه می خواهد یک حکومت مردمی را اساس نهد، به مشکلات عمیق روبرو هستند.

تعداد زیادی از کسانی که در این اجتماع گرد هم آمده بودند، می گفتند که طالبان برای ما راحت را فراهم نموده است.

سید فقیر محمد ، ۳۲ ساله که خود تراکتور دارد می گوید فساد اداری و خلاف رفتاری حکومت و مقامات حکومتی و پولیس ، باعث آن شده که ما از شورشیان پشتیبانی نمائیم.

مرد دیگری، از قوای امریکائی و افغان شاکی بوده و گفت که قوای شما بر ما و منازل ما بمگزاری نموده است.

جنرال محی الدین غوری که فرماندهی قوای افغان را به عهده دارد، و در این مذاکرات حاجی ظاهر را همراهی مینمود گفت، می دانیم که خانه های شما از اثر بم تخریب گردیده است، ولی وعده نمود که جبران خسارات را بپردازد.

به آنها گفت که طالبان برادران و فرزندان ماست، ما به مذاکر و مصالحه حاضر هستیم، وی گفت بیائید مشکلات را از طریق مذاکره حل نمائیم.

وی علاوه نمود که بیائید همدیگر را کمک نمائیم. جنرال غوری همچنان تعهد نمود که مکاتب، شفاخانه ها، و سرک ها را اعمار می نماید.

وی به حاضرین گفت: یک حقیقت را برایم بگوئید، زمانی که طالبان اینجا بودند آیا حد اقل یک چاه برای تان حفر نمودند؟

علی محمد، یکتن از طالبان که در جمع این موسفیدان موجود بود، برخواست و گفت ما بر علیه امریکائیان نیستیم، اما، ما حکومت خود را خوش نداریم، و آن بخاطری که این حکومت تمام پول های را که خارجیان برای ما می دهد، می دزدد.

حاجی ظاهر تعهد نمود که وی برایشان صادق خواهد بود. ولی علی محمد در پاسخ به حاجی ظاهر گفت که تو نمی توانی با پرداخت پول ما را فریب دهد.

حاجی محمد که توسط طیارهٌ هلیکوپتر وارد آنجا گردیده بود، فقط مدت دوساعت را در آنجا سپری نمود، و گردهم آئی آنها فقط در فاصلهٌ صد متر از هیکوپتر صورت گرفت.

حاجی ظاهر در مورد کمک های امریکا به افغانستان صحبت نمود، بطور خاص در مورد اعمار کانال ها در مارجه در ۶۰ سال قبل صحبت نمود که باعث آن شد تا دشت های خشک و بی حاصل را به زمین های زراعتی تبدیل نمود.

همکاران ظاهر برای هریک از اشتراک کننده گان این گردهم آئی یک یک دانه تیلفون دستی تحفه داد. در جریان این ملاقات مقامات رسمی امریکائی در آنجا حضور داشتند ، ولی رشتهٌ سخن بدست حاجی ظاهر و جنرال غوری بود. پس از ختم گفت و شنود، این پنجاه تن به گروپ های کوچک تقسیم شده ، دورهم نشستند و با هم صحبت نمودند.

سرانجام علی محمد به نمایندگی از آنها به غوری گفت ، که برای تو دوسال وقت می دهیم، اگر تو به وعده ات وفا نمائی ، ما از تو پشتیبانی خواهیم نمود.

جان کایل وستن، یک مقام رسمی وزارت خارجهٌ امریکا که به سخنان حاضرین در این گردهم آهی گوش می داد، گفت دوسال تقریباً وقتی است که در دست داریم، اگر حکومت در ظرف دوسال اقدامات جدی را در بهبودی اوضاع اتخاذ ننماید، این افراد از طالبان پشتیبانی جدی خواهند نمود، که بسیار خطرناک خواهد بود.

XS
SM
MD
LG