لینک های دسترسی

افغانستان: کنترول مارجه پایان عملیات نیست


مقامات بلند پایه افغان و نیروهای بین المللی کمک به امنیت ایساف میگویند وضعیت در ولسوالی ناامن مارجه بحالت عادی برگشته و در طی روز های نزدیک عملیات مشترک در این ولسوالی پایان خواهد یافت.

جنرال ظاهر اعظیمی سخنگو وزارت دفاع که همراه با جنرال اريک تریمبلى سخنگو نیروهای ایساف بروز پنج شنبه در یک کنفرانس مشترک خبری در مورد علمیات مشترک معلومات میداد گفت عملیات نظامی که به رهبری اردو ملی افغانستان در ولسوالی مارجه ولایت هلمند ادامه دارد سر آغاز یک سلسله عملیات های دوامداری است که یکی پی دیگر در ماه های آینده درمناطق مختلف افغانستان ادامه خواهد یافت.

اقای عظیمی میگوید عمليات مشترک براى ١٨ ماه پلان گزارى شده است که در سراسر افغانستان با همکارى ساير نيروهاى افغان و بين المللى ادامه خواهد داشت

عملیات مشترک که در ولسوالی مارجه ونادعلی ولایت ناامن هلمند ازحدود چهارده روزقبل اغاز شده وهدف از ان بیرون ساختن مخالفان دولت از این مناطق میباشد سخنگو وزارت دفاع میگوید در حال حاضر وضعیت بحال عادی درامده وتااکنون شماری از دوکان ها نیز دوباره باز شده اند

جنرال اعظیمی میگوید در جریان این عملیات سه هزار ششصدو سی وهفت خانواده از مناطق شان مهاجرشده اند که در ولایت هلمند برای انها زمینه های زندگی مساعد شده است

اقای عظیمی گفت طی چند روز اینده عملیات مارجه پایان خ واهد یافت

در حالیکه جنرال اعظیمی دليل کُندى عمليات مارجه را ماين گزارى توسط مخالفين و جلوگيرى از تلفات مردم ملکى در اين عمليات وانمود ساخت گفت درجریان این عملیات سه سرباز اردوى ملى کشته و پنج تن ديگر زخمى برداشته وبرعکس حدود صد نفر از گروه طالبان کشته وپنجا ه نفر دیگر انها از سوی نیروهای امنتی افغان باز داشت شده اند

اقای اعظیمی گفت از زمان آغاز عملیات در مارجه ونادعلی به تعدا ۳۵ تن از افراد ملکی کشته شده اند که 12 نفر ان زمانی کشته شدن که یک فیر راکت نیروهای بین الملی در یک خانه مسکونی اصابت کرد سخنگو وزارت دفاع این گزارشات را رد نمود که گویا بیش از پانزده هزار نیرو خارجی برای پاک سازی مارجه گماشته شده باشند اقای اعظیمی میگوید سه هزار نیرو اردو ملی و کمتر از سه هزار سرباز بین المللی عملیات مارجه را به پیش می برند.

دراین نشست مشترک خبری جنرال ایریک تریمبلی سخنگوی نیروهای بین المللی کمک به امنیت ایساف می گویدکه برای بازسازی واعمار مجدد در ولسوالی های مارجه ونادعلی باید کار های زیاد صورت بگیرد در جریان عملیات پیشرفت های زیادی به دست آمده است اما تا برای تامین امنیت و اجرای برنامه های دیگر در مارجه نیاز است تا کارهای زیادی صورت بگیرد.

در نظر است تا همزمان با پیشرفت های در نادعلی خدمات بیشتری برای مردم صورت انجام بگیرد جنرال تریمبلی سخنگو ایساف در حالیکه از ادامه جنگ در مارجه ونادعلی یاد اور شد ولی گفت در برخی از مناطق ولسوالی مارجه ونادعلی وضعیت رو به بهبود است.

به گفته سخنگو نیرو های ایساف تلاش برای پاک کاری مناطق از وجوه مین ها بمب ها ومواد انفجاری کارگذاري شده در این دو منطقه ادامه دارد. سربازان اردوملی افغان همزمان با تصرف ولسوالی مارجه در جنوب غرب این کشور توانستن پس از حدود دوسال که این ولسوالی در تصرف نیروهای طالبان قرار داشت بيرق ملى افغانستان را در مارجه به اهتزاز دربیاورند و ولسوال جديد این ولسوالی را بمردم معرفی.

XS
SM
MD
LG