لینک های دسترسی

Breaking News

دستگیری مقامات طالبان در پاکستان


مقامات پاکستان میگویند، حد اقل ۷ تن از اعضای بلند پایه طالبان افغان را در پاکستان دستگیر نموده اند. این تندروان در کویته، شهر نزدیک سرحد با افغانستان پنهان بوده به نام "شورای کویته" یاد میگردند.

عمده ترین این توقیف ها، دستگیری ملا عبدالغنی برادر، قوماندان بلند پایه طالبان افغان بود.

او در شهر کراچی، در نتیجه فعالیت مشترک مامورین امریکایی و پاکستانی دستگیر شد.

رڤی کهنه، در مورد اینکه آیا این دستگیری ها روی روابط بین امریکا و پاکستان و ستراتیژی اوباما در مورد افغانستان اثری خواهد داشت و یا نه، با صدای امریکا صحبتی داشت.

پاکستان جنگ خود را علیه طالبان پاکستانی در مناطق قبایلی شمال شرق آنکشور ادامه میدهد.

و طیارات بدون پیلوت امریکایی هم به حملات شان علیه طالبان افغان که به پاکستان پناه برده اند، ادامه میدهند.

ولی پاکستان، طی چند هفته اخیر برای اولین بار، بکمک مامورین استخبارات امریکا، چندین رهبر طالبان افغان و اعضای گروه موسوم به شورای کویته را که در آن ملا عبدالغنی برادر نیز شامل است، دستگیر کرده است.

این دستگیری ها، طی ۸ سال جنگ در افغانستان و همچنان تغییر در ستراتیژی پاکستان، انکشافات عمده خوانده شده است.

رابرت گیبس، سخنگوی قصر سفید در بعد از دستگیری ملا برادر چنین گفت:

این توقیف ها برای مساعی مشترک ما در منطقه یک موفقیت بزرگ است.

حکومت اوباما میگوید داشتن پاکستان در سرکوبی تندروان افغان در داخل پاکستان، کلید عمدۀ پیروزی در جنگ در افغانستان است.

شورشیان افغان برای یک مدت طولانی پناهگاهی مصئونی در پاکستان داشته اند، و تحلیل گران دلایل نهفته در عقب این دستگیری را بررسی میکنند.

لیزا کرتیز، از موسسه هیرتیج میگوید، ریس جمهور اوباما بر پاکستان فشار زیادی وارد کرده است.

رئیس جمهور اوباما از طریق جنرال جمیز جونز به آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان نامه فرستاده و تقاضا نموده است که پاکستانی ها طالبان افغان و گروه های دیگری را که برای جامعه جهانی تهدید اند، سرکوب نماید. این نامه همچنان میگوید که اگر پاکستان چنین کار را بکند، روابط بین پاکستان و ایالات به مراتب بهتر خواهد شد.

ایالات متحده تا جایی که در توانش است کوشش خواهد کرد که احساس امنیت پاکستان را در منطقه بهتر بسازد.

ولی معلوم نیست که آیا فعالیت های پاکستان علیه طالبان افغان ادامه خواهد داشت یا نه.

بروس رایدیل، از انستیتوت بروکینز درین مورد امید وار است.

اگر این کار ادامه یابد، پناهگاه مصئونی که طالبان طی ۹ سال گذشته از آن حظ بردهو استفاده کرده اند از بین خواهد رفت. و این در وضع، تغییرِ چشمگیری را ببار میارود.

او میگوید اکثر دستگیری های طالبان افغان در کراچی صورت گرفته است که از پناهگاه عمده در کویته در نزدیک سرحد افغانستان، فاصله زیادی دارد.

چرا آنها به کراچی فرار نموده اند. یگانه دلیل ساده، فرار آنان از حملات طیارات بدون پیلوت امریکاست. حملات طیارات بدون پیلوت در مناطق قبایلی در شمال غرب پاکستان عملیات طالبان را محدود و پر خطر ساخته است.

ولی لیزا کرتیز درین قسمت مشکوک است.

در گذشته هم ما شاهد دستگیری رهبران بلند پایه القاعده در پاکستان بوده ایم، مانند خالد شیخ محمد - ولی گروه هایی را که علیه قوای ائتلاف در افغانستان میجنگند، بصورت کامل سرکوب نکرده ایم. لهذا هنوز بسیار وقت است که گفت، ستراتیژی پاکستان درین قسمت تغییر نموده است، ولی اقدامات کنونی پاکستان واقعا گامی است به جهت درست.

اشلی تیلیز، از موسسه کارنیگی میگوید دستگیری های پاکستان انتخابی بوده و در مشی آنکشور درین رابطه تغییر کلی به میان نیامده است.

گروه های شورشی و دهشت افگن هنوز هم موجود اند که مورد حملۀ حکومت پاکستان قرار نگرفته اند. یکی آن لشکر طیبه است. دیگرش جیش محمد، و دیگرش هم شبکه حقانی.

تحلیل گران میگویند دستگیری های طالبان این را نشان میدهد که ستراتیزی جدید اوباما در پاکستان موثر خواهد بود.

ولی او میگوید تغییر در روش پاکستان تدریجی خواهد بود، نه آنی.

XS
SM
MD
LG