لینک های دسترسی

کشته شدن 30 تندرو پاکستانی در منطقه قبایلی


مامورین پاکستانی می گویند قوای امنیتی تقریبا 30 تندرو را بعد از آن کشتند که آنها درمنطقۀ قبایلی نزدیک سرحد افغانستان برآن قوا حمله کردند.

مامورین می گویند تندروان بروز پنجشنبه بر یک نقطۀ تفتیش امنیتی درمنطقه مهمند حمله کردند. یک عسکر درآن نبرد کشته شد و چهارتن دیگر زخمی شد.

مهمند با منطقۀ قبایلی باجور هم سرحد است، جایی که اردوی پاکستان می گوید به تازه گی تهاجمی را علیه جنگجویان طالبان و القاعده تکمیل نمود.

ایالات متحده مساعی پاکستان را در خارج ساختن جنگجویان طالبان و القاعده حمایت کرده است که حملات ماورای سرحد در افغانستان را انجام می دهند.

مامورین می گویند درانکشافی جداگانه در ولایت پنجاب سارقان یک پسر پنج ساله برتانوی را درحالی اختطاف کردند که خانواده شان را با نشانه گرفتن اسلحه برآنان بعضی از دارایی شان را به سرقت بردند.

آن خانواده قرار بود بروز پنجشنبه به برتانیه برگردد.

XS
SM
MD
LG