لینک های دسترسی

جنرال نیکلسن: باوجود دست آورد ها در مارجه، آزمون انفجارات تا هنوز باقی مانده است


سه هفته بعد از آنکه عساکر پیاده بحری ایالات متحده و نیرو های امنیتی افغان بزرگترین عملیات تهاجمی را راه اندازی نمودند، یک قوماندان ارشد امریکایی بروز پنج شنبه گفت که اکثریت شورشیان از مارجه- ساحۀ که توسط طالبان اداره میشد- تصفیه گردیده است.

بتاریخ 13 فبروری هزاران عسکر قوای پیاده بحری ایالات متحده و نیرو های اردوی ملی افغانستان درگیری را در مارجه آغاز نمودند، این ساحه به موازات 400 کیلومتر مربع به عنوان سنگر طالبان و مرکز قاچاق مواد مخدر در جنوب افغانستان تلقی میگردید.

برید جنرال لاورنس نیکلسن از قوای پیاده بحری ایالات متحده که در هلمند حضور دارد، طی صحبت با خبرنگاران از طریق ستلایت گفت، 2500 عسکر تحت فرمان وی در کنار 1500 عسکر اردوی افغان، امینت را در مارجه تامین نموده اند.

نیکلسن میگوید "در حالیکه ما هنوز هم به تلاش جهت یافتن مواد تعبیه شدۀ انفجاری ادامه میدهیم، از چگونگی نحوۀ استقرار امورات نهایت خرسند میباشیم.این بدین معنی نیست که سخنان از ورای تصورات باشد. یکبار دیگر، تهدید مواد تعبیه شدۀ انفجاری واقعی و سهمگین است.ما به تلاش جهت پاکسازی آن ادامه خواهیم داد."

نیکلسن گفت، مردم مارجه در تردد عمیقی بسر میبرند، او اضافه نمود، آنان در گذشته تجارب تلخی را با حکومت افغانستان در ذهن داشته اند.

این جنرال امریکایی گفت، بدست آوردن اعتماد مردم محلی، برای موفقیت این ماموریت حیاتی است. " فکر میکنم همۀ مان درک نموده ایم که در یک عملیات ضد شورش، در نهایت امر مردم حایز ارزش و اهمیت است و آنان باید نظر بدهند.ما همه روزه برای کسب اعتماد و حمایت مردم در تلاش رقابت استیم. ما با طالبان در رقابت استیم."

با اهتزاز پرچم افغانستان بر فراز مارجه، مقامات میگویند، طبق پلان نیرو های ناتو و حکومت افغانستان هرچه زودتر ادارۀ ملکی را در آنجا ایجاد نموده، خدمات عامه را احیا و مساعدت ها را سرازیر سازند تا وفاداری مردم را جلب و از برگشت طالبان جلوگیری نمایند.

جنرال نیکلسن گفت، استقرار امنیت از اولویت های مهم میباشد. "هم اکنون برایتان گفته میتوانم که پلان های کوتاه مدت مبنی بر خروج قوای پیاده بحری امریکا و جزوتام های نیرو های افغان از منطقه، روی دست نیست.ما از این حقیقت ملتفت استیم که این ساحه نهایت حساس و شکنند است."

نیکلسن گفت، عساکر با رهبران منتخب مذهبی و قومی کار میکنند تا منطقه را ثبات ببخشند.

او گفت، جاده های محلی بازگشایی گردیده، داد و ستد از سر گرفته شده و فامیل هایی که از بیم جنگ فرار نموده بودند در حال برگشت میباشند.

آن جنرال امریکایی اضافه نمود، عساکر وی در تلاش غرض استخدام افسران صدیق پولیس، با رهبران محلی در مشاورت استند. " با این وجود، من در خصوص کیفیت عمومی پولیس واقعاً نگرانی دارم. و بطور علنی گفته ام که نداشتن پولیس بهتر از داشتن پولیس خراب است، زیرا پولیس خراب فقط شما را از بین میبرد. هدفم اینست که آنان مردم را بر علیه شما میشوراند."

نیکلسن تذکر داد اعضای اردوی ملی که در عملیات مارجه اشتراک داشتند، از عساکر اردوی سابق گرفته تا عساکر جدیدی را در برمیگیرد که تازه از تعلیمات فارغ گردیده اند.

نیکلسن میگوید، او از فعالیت های عساکر افغان در حیرت افتاده است.

" این جوانان برابر با سرعت صدای گلوله حرکت میکنند.زمانیکه من با عساکر جوان خود حرف میزنم، آنان به من میگویند که از داشتن عساکر افغان در کنار خویش تا چه حد خرسند استند."

قوای ناتو و افغان به تقویت محلات خویش در مارجهادامه میدهند. قوماندان ها میگویند، تسخیر این شهرک گام نخست در راستای تهاجمات وسیع تر میباشد که بصوب ولایت همجوار یعنی قندهار که زادگاه طالبان است، توسعه میابد.

این عملیات آزمایش کلیدی ستراتیژی براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده برای معکوس ساختن توانمندی گروه های جنگجو و در عین زمان حفاظت از شهر وندان افغان، تلقی میگردد.

XS
SM
MD
LG