لینک های دسترسی

Breaking News

تاسیس اتحادیهٌ زنان افغان در امریکا


خبر نگار: نجییبه خلیل ـ واشنگتن

یک عده از زنان فعال افغان در ایالات ویرجینیا، واشنگتن، و مریلند اتحادیهٌ را بنام اتحادیه(افغان امیریکن وومن اسوسییشن) زنان امریکائی افغان الاصل اساس نهادند، و شام چهارشنبه ( 24 اکتوبر 2009) این اتحادیه را طی مراسمی خاصی در هوتل (فور سیزن) یعنی چهار فصل، که در قلب واشنگتن دی سی موقیت دارد، معرفی نمودند. در این مراسم عدهٌ زیادی از زنان فعال و موفق افغان و شخصیت های برجستهٌ امریکائی اشتراک داشتند.

شهلا احمدی ریاست این اتحادیه را به عهده دارد،

او میگوید: اتحادیهٌ زنان امریکائی افغان لاآصل تلاش می ورزد تا جهت کمک و بلند بردن ظرفیت های افغانان فعالیت نماید، او می گوید ما بازوان خود را ، قلوب خود را و منازل خود را به روی آنانی که تازه وارد امریکا می گردند ، باز مینمائیم ، برای کسانی که نمی دانند کجا بروند و چگونه به ضروریات اساسی دسترسی پیدا نمایند. شهلا احمدی علاوه نمود:

"ما هم اکنون قدم های کوچکی را اتخاذ نموده ایم که شامل کمک های غذائی و لباس به نیازمندان میباشد، در این آوانی که سرمای زمستان در آنکشور می رسد".

یکی از خانم های جوان دیگر، داکتر هوسی هشام است که در راه ایجاد این اتحادیه مصدر خدمات ارزنده گردیده است. هوسی هشام طی بیانیهٌ گفت در جمله فعالیت اولیهٌ این اتحادیه، ایجاد کورس های لسان، کورس های آمادگی برای اخذ سند تابعیت(ستیزنشپ)، همکاری در بخش تربیهٌ طفل، کمک به موسسات انتفاعی دیگر، ایجاد خدمات صحی رایگان، و خدمات اجتماعی برای بزرگسالان می باشد.

هوسی گفت:

"پلان طویل المدت ما، ایجاد یک مرکز اجتماعی دایمی است که بروی همه باز باشد، و آمادهٌ کمک و خدمت باشد ". در این محفل از یک عده خانم های منور دیگر از ولایات مختلف دعوت بعمل آمده بود

خانم آدینه نیازی که ریاست اتحادیهٌ زنان افغان در تورنتوی کانادا را به عهده دارد، نیز در این محفل اشتراک نموده بود. خانم نیازی از چندین سال به اینطرف برای افغانان مقیم کانادا، کمک های شایانی را در عرصه های مختلف انجام داده است.

آدینه میگوید: "کمک های ما به افغانانی که وارد تورنتو می گردند در بخش های مختلف می باشد، آنها را آگاهی می دهیم، به کورس های انگلیسی معرفی مینمائیم و در قسمت کاریابی ، و خدمات صحی کمک مینمائیم".

در جملهٌ مهمانان یکی هم آقای پال فتزجرالد امریکائی بود که چندین بار برای اجرای وظایف مختلف به افغانستان سفر نموده است. وی گفت افغانستان که زمانی بنام پاریس آسیا معروف بود، امروز در گیرو دار نا ملایمات روزگار قرار دارد، و سخت نیاز مند کمک است، قدرتمند ساختن افغانستان اکنون ماموریتی است که ما همه به عهده داریم.

او گفت:

"هرکسی که در تقویت و قدرتمند ساختن مردم افغانستان می کوشد تا از خود دفاع نماید، هرکسی که در قدرتمند ساختن زنان و مردان افغانستان می کوشند تا آیندهٌ شانرا خودشان تعین نمایند، فامیل های خود را اعاشه نمایند، امنیت را در کشور خود برقرار نمایند، در افغانستان پیروز می گردند. این یک آزمایش مشکل است که به خاطر اغتشاش و سیاست های هراس انگیز بدتر شده است، ولی ما معتقد هستیم که این کار ها انجام می یابد، و زنان افغانستان و امریکا می توانند این موضوع راتضمین نمایند، البته با تلاش در این راه که این موضوع را در صدر سیاست های خارجی امریکا قرار دهند".

در پایان محفل داکتر حمیرا بهسودی، که معاونیت این اتحادیه را به عهده دارد، از اشتراک کننده گان در این محفل اظهار سپاس نموده گفت:

خانم ها آقایان، ما در پایان یک مراسم بسیار ارزنده و سودمند قرار داریم، ولی در واقع ما در آغاز یک سفر پر معنی قرار داریم با اهداف زیادی که باید انجام دهیم. ما به کمک هر یک شما ضرورت داریم تا این اتحادیه را به اتحادیهٌ تبدیل نمائیم که به ما زمینهٌ آنرا مساعد بسازد که در آن سهیم شوئیم، به افغانان مقیم امریکا و فغانان داخل افغانستان کمک نمائیم که پس از سی سال جنگ هنوز هم امید وار باقی مانده اند.

محفل که به ساعت شش شام آغاز گردید، به ساعت نه شب با صرف غذا، خاتمه یافت.

XS
SM
MD
LG