لینک های دسترسی

پالیسی جدید ناتو در مورد تهاجمات شبانه در افغانستان


مشی جدید ناتو میگوید قوای ایالات متحده و ناتو در افغانستان تنها در صورتی میتوانند به تهاجمات شب هنگام به خانه ها بپردازند که قوای افغانی نیز حاضر باشد.

جنرال ستنلی مک کرستل گفت یورش های شبانه در جنگ علیه طالبان مؤثر است، اما باید با احتیاط بیشتر انجام شود تا خشم ایرا که در میان مردم افغانستان سبب شده است، کاهش دهد.

این فرمان میگوید عساکر ناتو باید در صورت امکان از تهاجمات شبانه خود داری کنند. این حکم مشعر است، زمانیکه لازم باشد قوای بین المللی بعد از تاریکی شب به منازل داخل شوند، تا جاییکه ممکن باشد، قوای افغان باید رهبری آنرا در دست داشته باشد. این حکم حاکی است که حکومت افغانستان نیز قبل از اجرای یورش ها باید در جریان گذاشته شوند.

یورش های شبانه بعد از آنکه تلفات ملکی را سبب گردید، منحیث نگرانی عمده در میان مردم عامۀ افغانستان عرض اندام نموده است.

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان خواهان پایان یورش های شبانه شده میگوید، محل جنگ علیه دهشت افگنی در قرأ و خانه های افغانها نمیباشد.

رهنمود قوای ناتو نیز برای تلاشی بدنی افراد، قوای افغانی را مکلف میشمارد ، بطور خاص زن ها باید توسط زنان تلاشی گردند.

طبق این حکم، نیرو هایی به اجرای یورش شبانه مؤظف میگردند، باید خسارات و ضبط اموال مشکوک را ثبت نموده و آنرا باید تلافی نمایند.

در ضمن، حامد کرزی بروز جمعه با شیف شنکر مینون معاون وزارت خارجۀ هند در کابل ملاقات نمود.

آنها موضوعات امنیتی بدنبال حملۀ تاریخ 26 فبروری طالبان را مورد بحث قرار دادند که طی این حمله در یک مهمانخانه در کابل شش تبعۀ هندی به هلاکت رسیدند.

آقای کرزی گفت حکومت وی برای حفاظت از شهروندان هندی مقیم افغانستان، اقداماتی را اتخاذ خواهد کرد. در ضمن آقای مینون نیز بر حمایت کشورش از تلاش های عمرانی در افغانستان وعده سپرد.

XS
SM
MD
LG