لینک های دسترسی

Breaking News

ماموریت یک خانم: تقویه روابط امریکا با جهان اسلام


فرح پندیت، نمایندۀ خاص ایالات متحده به جوامع مسلمانان میگوید، برای قایم ساختن روابط با مسلمانان جهان و شامل ساختن شان در مسایل مشترک، با مسلمانان در سراسر جهان باید روابط مستقیم و روشنی را بر قرار ساخت.

فرح پندیت، نماینده خاص ایالات متحده برای مسلمان در سراسر جهان، مسئول تطبیق ستراتیژیِ حکومت براک اوباما در قسمت قایم نمودن روابط نزدیک با مسلمان جهان میباشد. پندیت در جون سال ۲۰۰۹ رسما مسئولیت بخش تازه تاسیس شدۀ روابط امریکا با مسلمانان جهان را به عهده گرفت. او که قبلا عضو شورای مشاورتی امنیت ملی در قصر سفید بود ، در قسمت مبارزه علیۀ افراط گرایی و شامل ساختن مسلمانان در امور سیاسی کار کرده است، میگوید در تاریخ ایالات متحده این اولین بار است که در قسمت بر قرار ساختن روابط نزدیک با کشور های اسلامی، چنین نوع مساعی بخرچ داده میشود.

پندیت میگوید، نهایت مهم است که درک نماییم که در تاریخ امریکا این اولین بار است که حکومتی کوشش دارد که با مسلمانان جهان روابط تازه را انکشاف دهد. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی اش در روز تحلیف، در مورد مسلمان و قایم ساختن ارتباط با کشور های اسلام صحبت نمود و بعد در ماه در جون سال گذشته در قاهره سخنرانی کرده و و خواستار استقرار روابط نزدیک و همکاری با مسلمانان جهان، به اساس احترام و علایق مشترک شد.

دو هفته بعد از سخنرانی اوباما در قاهره، وزارت خارجه ایالات متحده دفتر خاصی را تاسیس کرد که از طریق سفارت خانه های امریکا در خارج با مسلمانان ارتباط تماس بر قرار میشود.

خانم پندیت میگوید، وظیفه من این است که ما از طریق سفارت خانه خود با مسلمانان ارتباط قایم نماییم. او میگوید از قاهره گرفته تا جاکارتا، دهلی جدید و گوپنهاکن، ما کوشش داریم، برنامه هایی را که اساس آن را احترام و علایق مشترک تشکیل دهد، تاسیس نماییم.

او میگوید چنین مساعی به شکل بی سابقه انجام میاید. و ما روی نسل آینده مسلمانان تمرکز داریم. در سال ۲۰۱۰ ، ۴۵ فیصد نفوس جهان تحت سن ۳۰ قرار خواهند داشت.

برای بر قرار ساختن روابط با این نسل چه وسایلی در دست داریم؟ چطور میتوانیم با استفاده از وسایل جدید انترنیتی، با آنان روابط نزدیکی را بر قرار سازیم.

پندیت که از کشور های چون، نایجریا، قزاقستان، پاکستان، هندوستان، اندونیزیا و کشور های اروپایی دیدن کرده است میگوید، از واشنگتن نمی توان کار ها را به پیش برد. باید با مردم مستقما تماس داشت.

او می گوید: ما باید عمیق و وسیع عمل کنیم. بدین معنی که صرف به کسانیکه همیشه با ایشان ارتباط داشته ایم مراجعه نمی کنیم. ما به مراکزموسسات، سازمان و گروه های میرویم که هیچگاهی با ایشان تماس نداشته ایم. ما میخواهیم بدانیم سازمان های زنان در چه وضعی قرار دارند، فعالین جوان مشغول چه کاری اند و چه افکاری دارند. این مسلمانان چه در اندونیزیا باشند، چه در برازیل و چه در هالند، ما باید به این افراد گوش داده و به عقاید و نظریات شان احترام قایل گردیم.

پندیت میگوید، از طرف مسلمانان جهان عکس های مثبتی را در برابر سخنرانی براک اوباما دریافته است. او میگوید، مسلمانان این را درک کرده اند روابط باید دو طرفه باشد، و اساس آن را باید علایق و احترام مشترک تشکیل دهد.

او میگوید، در کشور های اسلامی نوآوران و مبتکرین متعددی موجود اند که ما، به عوض اینکه مفکوره و نظریات خود را برآنها تحمیل نماییم، باید به آنان گوش داده و با ایشان همکاری نماییم.

خانم پندیت میگوید، قایم ساختن روابط نزدیک با مسلمانان یک پلان دراز مدت بوده و به وقت زیادی ضرورت دارد.

XS
SM
MD
LG