لینک های دسترسی

'در هر ٣٠ دقیقه یک زن افغان بخاطر مشکلات حاملگی می میرد"


(عکس:AP)

۸ مارچ روز جهانی زن است. به هزاران محفل برای تجلیل از مقام زن و پیشرفت ها و موفقیت های آنان، در سراسر جهان برپا خواهد شد. ملل متحد میگوید موضوع امسال برای تجلیل از روز جهانی زن، حقوق مساوی، فرصت های مساوی و پیشرفت برای همه میباشد.

خبرنگار صدای امریکا، در کابل، وضعیت زنان افغانستان را به بررسی گرفته که به چی موفقیت های نایل آمده اند و چی چالش های را در پیش رو دارند.

چهار سال قبل، در روز جهانی زن، حکومت افغانستان پلانی را برای سرعت بخشیدن به بهبودی وضعیت زنان در آنکشور، اعلام نمود.

امروز، شاهد هستیم که ربعی از اعضای پارلمان افغانستان زنان هستند. حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان نیز، سه زن را برای کابینه جدید خود انتخاب نموده است.

و در حالیکه حکومت افغانستان انتظار دارد بیشتر از ۳ ملیون و ۲۰۰ هزار دختر در سال جاری شامل مکتب گردند، داکتر ثریا دلیل، کفیل وزارت صحیه افغانستان میگوید به بهبودی های بیشتری برای تضمین آینده بهتر دختران و زنان، نیاز است.

بصورت متوسط، یکزن افغان در طول ازدواج خود، شش بار حامله میشود. داکتر دلیل میگوید مامورین برای اطلاع دهی و تعلیم و تربیه مردم در مورد طرق جلوگیری از حاملگی فعالیت میکنند، ولی فقط ۱۵ در صد از زوج ها از این طرق جلوگیری استفاده میکنند. دلیل میگوید و این موضوع احصایه های ناراحت کنندۀ را بدست میدهد:

«در هر ۳۰ دقیقه، یک زن بخاطر مشکلات مربوط به حاملگی و ولادت در افغانستان وفات میکند. پس این یک رقم هشدار دهنده است.»

بسیاری از زنان در سراسر کشور، به شفاخانه های چون شفاخانه های کابل دسترسی ندارند. پس این مربوط به حکومت میشود تا خدمات صحی را برای آنان عرضه نماید.

«یکی از ستراتیژی ها برای رسیدگی به مرگ و میر زنان حامله، افزایش کارکنان صحی ولادی میباشد. یعنی قابله ها، نرس ها و داکتران، تا در زمان وضع حمل کمک کنند.»

پرسونل کار آزموده ولادی فقط در ۲۵ تا ۳۰ در صد از ولادت ها حضور دارند. داکتر دلیل میگوید حکومت امیدوار است پروگرام های تعلیمی قابلگی را توسعه داده و افراد مجرب و متخصص را در جوامع محلی، جا دهد.

همچنان در سال جاری، حکومت افغانستان در کنار شرکای بین المللی خود یک پروگرام مطالعاتی جدید را در مورد مرگ و میر مادران آغاز نموده است. داکتر ثریا دلیل در مطالعات سال ۲۰۰۲ اشتراک داشت و میگوید این مطالعه نتایج تکان دهندۀ داشت:

«مطالعه کشف نمود که در بدخشان میزان میر و مرگ مادران ۶۵۰۰ زن در بین صد هزار زن حامله بود و این بلند ترین رقمی است که در طول تاریخ درج شده است.»

خانم دلیل میگوید وی امیدوار است مطالعه جدید تا اندازه امید بخش بوده و نشان دهنده بهبودی های باشد که به موفقیت در ساحه صحت زنان، منجر گردد. ولی وی تاکید میکند که قبل از آنکه وضع صحی زنان در سراسر کشور نشانه های از بهبودی را نشان دهد، حکومت افغانستان به حمایت بین المللی و داخلی برای پیشرفت در ساحات صحی نیاز دارد.

XS
SM
MD
LG