لینک های دسترسی

اعلام نتایج مقدماتی انتخابات عراق


(عکس:AP) کمیسون انتخاباتی عراق اعلام نتایج انتخابات پارلمانی روز یکشنبه را ملتوی نمود بخاطریکه به گفتۀ مامورین شمارش آرا را به حد کافی تکمیل نساخته است.

سخنگوی کمیسون مستقل عالی انتخابات بروز سه شنبه گفت زمانیکه آنها 30 در صد آرا را جدول بندی کرده شمار نمایند، نتایج ابتدائی را اعلام خواهند کرد. مامورین انتخاباتی میگویند به آن سرحد تا چهارشنبه و یا پنجشنبه خواهند رسید تا بتوانند نتایج ابتدائی را اعلام کنند.

مامورین عراق در نظر دارشتند نتایج ابتدائی بغداد و تعدادی از ولایات را بروز سه شنبه اعلام کنند.

مرکز عراق برای رقبأی انتخابات، حیاتی تلقی میشود بخاطریکه یک بر پنج کرسی پارلمان 325 عضوی از بغداد انتخاب میشود.

مقامات میگویند در حدود 60 در صد رای دهندگان در ولایات انبار، دیالا، و نینوا، که با اکثریت سنی ها میباشد، اشتراک نموده بودند، درحالیکه در ولایت صلاح الدین فیصدی اشتراک کنندگان به 70 در صد رسیده بود. اشتراک عمومی در انتخابات عراق 62 در صد بود.

شورای امنیت ملل متحد از انتخابات روز دوشنبه تمجید نموده، آنرا گامی به سوی تقویۀ خودمختاری و اتحاد ملی عراق عنوان کرد. آن ارگان 15 عضوی ملل متحد گفت عراقی ها تعهد خویش را در مورد پروسهُ انتخابات (صلح آمیز، مشمول و دموکراتیک) نشان دادند.

XS
SM
MD
LG