لینک های دسترسی

دستگیری هفت تن به توطئه قتل کارتونست پیامبر اسلام


پولیس ایرلند هفت مظنون مسلمان را به توطئۀ قتل یک نقاش سویدنی دستگیر نمود که برای یک روزنامه کاریکاتور پیامبر اسلام را ترسیم کرده بود.

مقامات در دبلین میگویند پولیس چهار مرد و سه زن را روز سه شنبه در جنوب ایرلند دستگیر نمود. آنها به توطئۀ بین المللی غرض قتل کارتونست سویدنی متهم شده اند.

تندوران عراقی مرتبط به القاعده لارس ویکلس را به کفر متهم نموده و پیشنهاد کرده

اند که برای قتل او 100 هزار دالر خواهند پرداخت.

تلویزیون ایرلند میگوید متهمین اصلاً از المغرب و یمن بوده، ولی در ایرلند بحیث مهاجر زندگی مینمودند.

XS
SM
MD
LG