لینک های دسترسی

Breaking News

هشدار ایران به رسانه های آن کشور


مأمورین ارشد مطبوعات ایران به مدیران مسئول و ۱۷ روزنامۀ کشور هشدار داده اند که ، هرگاه از مقررات حکومت پیروی نکنند ، اخبار شان مصادره خواهد شد.

اِدوارد یرانیان از قاهره برای صدای امریکا در گزارش خود میگوید که ، از انتخابات منازعه بر انگیز ریاست جمهورئ ایران در ماۀ جون گذشته بدینسو ، ده ها روزنامه نگارمخالف توقیف گردیده ، و دو روزنامۀ اصلاح طلب در ماۀ گذشته مسدود ساخته شده است.

رادیو تلویزیون دولتئ ایران و رسانه های رسمئ خبری گزارش میدهند که محمدعلئ رامین ، آمر حکومتئ نظارت بر مطبوعات ایران ، به مدیران مسئول جراید و روزنامه نگاران ِ مربوط به ۱۷ نشریه هشدار داده است ، مقررات مطبوعاتی را تائید کنند و در غیر آن ، نشرات شان مصادره خواهد شد.

سازمان رسمئ نشراتئ مهر میگوید که به ایشان گفته اند که در زمینۀ عدم تعهُد بمقابل اهداف خبرنگاری ، عدم رعایت مقررات مطبوعاتی، و پخش مطالب پوچ و بیهوده برای باارزش جلوه دادن ِ ، مادیات پرستی ، نشرات مهر ، مقصر میباشد.

رضا معینی ، از شبکۀ خبرنگاران بدون سرحد که مقر آن در پاریس است ، میگوید ، رامین در بعد از ظهر دوشنبه خبر نگاران را بدفترش فراخواند ، تا بخاطر کارهای غیر اسلامئ نشرات آنها هشدار داده و به مصادرۀ روزنامه هایشان ، آنها را تهدید کرد.

معینی میگوید ، رامین یک دوست محمود احمدی نژاد رئیس جمهور بوده و ، دلیل می آورد که او با نازی های جدید در آلمان که در آنجا تحصیل کرده است علایقی دارد.

معینی می افزاید که ، رامین کنفرانسی را دایر کرد که از وقوع ِهالو کاست در تهران طئ سال گذشته ، انتقاد و مزمت کرد.

وی گفت که رامین ، از ماموریت خود بمثابۀ تصفیۀ (آنچه را اقدام علیهِ نشرات ِ ضد ِ انقلاب ایران نامید) یاد آور گردید.

معینی میگوید که بموجب گزارش منابع ِ وی رامین به ۱۷ نشریۀ متذکره ، دو تا سه هفته مهلت داده تا محتوا و لحن اخبار شانرا اصلاح کنند ، ورنه با مصادرۀ اخبار شان ، مواجه خواهند بود.

بسیاری از مخالفین و روزنامه های اصلاح طلب ، از آوان بقدرت رسیدن اقای احمدی نژاد در سال ۲۰۰۵ تا کنون ، مصادره شده اند. بیشتر ِاین مسدود شدن های روزنامه ها ، پس ازبروز مخاصمتها در انتخابات ِ ماۀ جون صورت گرفته است.

رضا معینی میگوید : عدۀ از خبرنگاران ِ ایرانی در چند هفتۀ اخیر ، توقیف شده اند ، و تعداد ِ زیادی از آنها ، تا هنوز در حبس بسر می برند. بقرار گزارش ، تعداد کمی از آنها به قید ضمانت رها گردیده اند.

او میگوید ، تعدادی از خبرنگاران رها شده اند ولی ، اکثر شان به قید ضمانت.

در حالیکه: دیگران در روزهای اخیر توقیف شده اند.

برای بهمن احمدی اموی و سید لیلاس ، خبر نگاران شناخته شدۀ ایرانی ، تخفیف مدت زندان داده شده است ، اما هردو تاکنون محبوس میباشند. خانم اموی که خود یک خبر نگار است ، نامۀ سربازی به وی فرستاده که در شبکۀ انترنتئ مخالفین درج شده است .

در نامه از وی بخاطر ، بدگوئی و نکوهش نکردن از آرمان هایش در ایام باز جوئی ها در زندان ستایش شده است.

XS
SM
MD
LG