لینک های دسترسی

Breaking News

اتهامات دهشت افگنی علیه یک زن امریکایی


وزارت عدلیۀ ایالات متحده اتهامات جنایت دهشت افگنی علیه یک زن امریکایی را فاش ساختند، به گفتۀ مقامات از این زن در صفحات انترنتی نام جهاد جین را برای خود بکار برده است.

وی به طراحی قتل یک تن در سویدن و نیز در خواست از مردم به گفتۀ خود وی برای جهاد جهانی علیه غرب متهم میباشد.

مدعی العمومان فدرال بروز سه شنبه این اتهامات را علیه کولین له روز 46 ساله، ساکن ایالات پنسلوانیا آشکار ساختند، مقامات همچنان او را به نام های فاطمه له روز و جهاد جین نیز میشناسند.

اتهامات وارده شامل دسیسۀ قتل در یک کشور خارجی و توطئۀ فراهم آوری حمایت مادی به دهشت افگنان نیز میباشد.

گفته شده است که له روز قبل از این که در ماه اکتوبر در ایالات متحده بازداشت گردد—که این موضوع بروز سه شنبه علنی گردید—در ماه اگست سال گذشته به اروپا رفته بود تا به دهشت افگنان پیوسته و ماموریت ادعا شدۀ قتل را به انجام برساند.

صورت دعوای 11 صفحه یی که توسط مایکل لیڤی وکیل ایالات متحده مستقر در فیلادلفیا به امضأ رسیده است، همچنان به توضیح جزئیات در مورد ارتباطات انترنتی این زن با رابط ها در سراسر جهان به شمول اروپا و آسیای جنوبی پرداخته است، به همین ترتیب این ادعا نامه در برگیرندۀ بیانات ادعا شدۀ این زن میباشد که ذریعۀ نوار های تصویری از طریق صفحۀ انترنتی یو تیوب با همه گان شریک گردیده و اغراض او را شرح میدهد.

پروفیسور جنتن اکیوف، کارشناس امریکایی در مسایل امنیت داخلی میگوید، از این قضیه بر میآید که انترنت، برای رد یابی دهشت افگنان بالقوه در هر جایی که باشند، کم میکند.

"این به ما اجازه میدهد تا شمار زیاد مراودات آنان را پیگیری نماییم.

محتملاً که این یکی از منابع عمدۀ استخباراتی برای اکثر سازمان های استخباراتی ما میباشد."

از قول این زن امریکایی که گفته میشود به اسلام گرویده است، نقل گردیده که وی میخواهد شهید شود. همچنان از او نقل شده که میگوید وی میتوانست با استفاده از ظاهر امریکایی خود به ساده گی در بین مردم در سویدن خلط شده و قتل یک هنر مند را که هویت وی تا هنوز معلوم نگردیده است، به انجام برساند.

از یک مقام ایالات متحده نقل شده است که اظهار داشت، له روز مظنون موهای طلایی و چشمان آبی دارد.

وکیل لیڤی گفت این قضیه هرگونه مفکورۀ رد یابی دهشت افگنان بر اساس حضور شان را در هم میشکند.

رسانه های اروپایی گزارش میدهند که هدف این زن امریکایی لارس ویلکس کارتونیست بود.

این کارتونیست بعد از نشر کارتون حضرت محمد ص در سال 2007 تحت تهدید قرار گرفته و اکنون تحت مراقبت پولیس میباشد.

مقامات ایالات متحده تایید نکرده اند که تا هنوز طراحان همکار در این قضیه شناسایی شده باشند.

در یک قضیۀ جداگانه هفت فرد مسلمان به شمول سه زن بروز سه شنبه در آیرلند به ارتباط طرح قتل این کارتونیست دستگیر شده اند.

اکیوف کارشناس مسایل امنیت ملی که در کالج سینت انسیم تدریس میکند، اظهار نمود که وی بیم از آن دارد که توظیف شده گان دیگر دهشت افگن با هویت شبیه به جهاد جینی وجود داشته باشد.

"فکر میکنم این چیزیست که گروه های افراطی اسلام گرا به انجام آن ادامه خواهند داد.

آنان تلاش خواند نمود تا افرادی را استخدام نمایند که سیمای ظاهری شبیه به اروپایی غربی یا امریکایی داشته باشند و آنها در این راستا شاید موفق نیز گردند. و ما احتمالاً شاهد یک حملۀ خواهیم بود که بد بختانه تلفاتی را نیز به همراه خواهد داشت."

در صورتیکه له روز مجرم ثابت شود، احتمالاً به حبس ابد محکوم میگردد.

XS
SM
MD
LG