لینک های دسترسی

Breaking News

ماهر امریکايی: عملیات قندهار از تهاجم مارجه متفاوت خواهد بود


(عکس: AP) متعاقب تهاجم "مشترک" در ولایت هلمند ، قرار است تهاجم دیگرِ ِ قوای ائتلاف و ناتو در ولایت کندهار آغاز گردد، ولی عملیات جدید نسبت به تهاجم مارجه به آهستگی به پیش خواهد رفت، این مطلب را جیمز فلپس کارشناس امور افغانستان در واشنگتن طی مصاحبۀ اختصاصی با صدای امریکا اظهار داشت.

در تهاجم ولایت کندهار عساکر مختلفی از جاهای مختلف اشتراک خواهند داشت ، و این عملیات بیشتر در ساحاتی که از قبل تحت کنترول حکومت است ، اجرا خواهد شد، جیمز فلپس کارشناس امور افغانستان دربنیاد هریتج در واشنگتن در مورد اینکه دلیل بطی بودن آن عملیات چیست چنین اظهار داشت: "عساکر ایالات متحده باید احتیاط بیشتری را بخرج دهند تا از اشتباهات تلفات ملکی جلوگیری نموده باشند، و فکر میکنم این عملیات نسبت به تهاجم بر طالبان درمارجه بطی تر به پیش خواهد رفت".

طالبان از روش هایی که در ولسوالی مارجه استفاده نمودند، در کندهار نیز از آن استفاده خواهند نمود، فلپس میگوید، طالبان تلاش خواهند کرد تا در مقابل عساکر امریکائی از فرش ماین ها وحملات کمینی استفاده نمایند، زیرا آنها میدانند که در مقابل عساکر نمیتوانند بجنگند و اگر آنطور کنند کشته خواهند شد.

"طالبان اکثراً در منازل افراد ملکی مخفی میشوند، بعضی اوقات آنها از فرار افراد ملکی جلوگیری میکنند، و اگر عساکر ایالات متحده به فیر های جوابیه بپردازند افراد ملکی از بین خواهند رفت".

فلپس علاوه نمود ، احتمال دارد طالبان عقب نشینی نموده و خود را برای روز دیگر آماده سازند.

ولی کرزی برادر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان شخص با نفوس در ولایت کندهار است، رسانه های غربی وی را شخص غیر مؤثر در تهاجم ولایت کندهار میخوانند، و نیویارک تایمز گذارش داده است که برای عساکر ایالات متحده نسبت به آنچه که آنها در ولایت هلمند انجام دادند، مشکل ترخواهد بود.

اما فلپس در مورد ولی کرزی نظر متفاوتی دارد.

"ولی کرزی از قبل کنترول ساحات را بطور چشمگیر توحید نموده ، ووی توانسته است خدمات حکومتی را در آن ساحات تأمین نماید، و از قبل تهدابی در آنجا وجود دارد که میتوان آنرا انکشاف داد".

فلپس میگوید، از آنجائیکه ولی کرزی برادر رئیس جمهور است و از یک اساس سیاسی در منطقه برخوردار است، قوتهای ایالات متحده با او بیشتر مذاکره خواهند نمود، وی علاوه نمود که ولی کرزی را به مثابۀ یک شخصیت مؤثر تلقی میکند ولی او گفت، ولی کرزی یک آجندائی سیاسی دارد مگر از این که او قرابت نزدیک با رئیس جمهور دارد، عساکر ایالات متحده همکاری عالی و سریع السیر باوی خواهندداشت.

دیود ملبند وزیر خارجۀ برتانیه از مذکرات فوری با طالبان حمایت میکند در حالیکه مقامات امریکائی خواستار یک تهاجم بزرگ قبل از مذاکره هستند.

اما فلپس میگوید، مذاکره سریع با طالبان یک اشتباه خواهد بود.

"فکر میکنم این اشتباه خواهد که قبل از شکست محاربوی با طالبان مذاکره و مفاهمه صورت گیرد ".

فلپس علاوه نمود، آنها باید مذاکره را یک ضرورت بدانند، شکست های متعدد در جنگ رهبران طالبان را در پاکستان متقاعد خواهد ساخت تا به میز مذاکره بنشینند. وضعیت تغیر نموده است، کامیابی های قوای ناتو و افغان در جنگ ، افغان ها را متقاعدخواهد ساخت که طالبان در تلاش های نظامی نمیتوانند کامیاب شوند.

محمود احمدی نژاد طی سفر رسمی درکابل بسر میبرد، و حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفته است که افغانستان نمیتواند بمیدان جنگ میان دو قدرت مبدل شود.

فلپس میگوید، به نظر وی ایران طوریکه در عراق وسایر مناطق شرق میانه بازی دوجانبه را براه انداخت در افغانستان نیز دوطرفه بازی میکند.

"ایران در پی ارتباطات خوبی با حکومت افغانستان است، که حتی بعضی از مساعدت های اقتصادی را نیز در کمک با تجار و صنعت کاران انجام داده که باعث نفوذ در بازار های افغانی شده است".

فلپس علاوه میکند، که در عین حال ایران برای طالبان کمک های تسلیحاتی مینماید، و میخواهد که ظرفیت شورشیان را تاحدی بلند ببرد که در مقابل حکومت افغانستان و ایالات متحده قابلیت مقاومت را پیداکنند.

باوجود اینکه حکومت افغانستان تاحدی در مورد معلومات دارد ، ولی بازهم حکومت افغانستان نمیخواهد ، بخاطر بعضی منافع مشترک مانند تجارت و جلوگیری از قاچاقبران مواد مخدر در سرحد مشترک ، با ایران ارتباطات ضعیفی داشته باشد.

XS
SM
MD
LG