لینک های دسترسی

Breaking News

گزارش سالانۀ وضع حقوق بشر در افغانستان


گزارش سالانۀ حقوق بشر حکومت ایالات متحده گذشتۀ حقوق بشر را در افغانستان ضعیف خوانده، ولی میرساند که دلیل عمدۀ آن وضعیت رو به وخامت امنیتی طی سال گذشته میباشد. از سوی دیگر حکومت افغانستان به انجام بعضی برخورد های بحث برانگیز ادامه میدهد.

گزارش سالانۀ وزارت خارجۀ ایالات متحده مشعر است که با قتل های خارج از صلاحیت قوۀ قضایی، شکنجه، محدودیت بر مطبوعات، خشونت و تبعیض علیه زنان، افغانستان شاهد سابقۀ ضعیف حقوق بشر طی سال گذشته بود.

ولی آن گزارش میرساند که حملات روزافزون شورشیان، خصوصاً در مناطق شمال و شمال شرقی کشور که در گذشته متأثر نشده بود، مانع حکومتداری موثر و تلاش های بشر دوستانه شده است. گزارش حاکی است که طالبان و سایر گروه های شورشی برای مقاصد شایعه پراگنی به تخطی از حقوق بشر و ساختن گزارش های جعلی بدرفتاری پرداخته اند.

هرچندی که گزارش بر وجود تقلب گسترده در انتخاب دوبارۀ رئیس جمهور حامد کرزی در سال گذشته اشاره میکند ، ولی این گزارش انتخاب او را قلابی عنوان نکرده است.

اخیراً آقای کرزی با نشر فرمانی ادعای قدرت نمود تا تمام اعضای کمیسون سمع شکایات انتخابات را بگمارد. این کمیسون شکایات انتخاباتی را بررسی میکند.

برد ادمز، از دیدبان حقوق بشر میگوید انتخاب دوبارۀ رئیس جمهور و بدست آوردن صلاحیت گماشتن اعضای کمیسون سمع شکایات اذیت کننده میباشد.

این کارمند دیدبان حقوق بشر میگوید "سیاست بسیار آلودۀ میباشد، موضوع حکومتداری موثر، حاکمیت قانون مطرح نیست، نشانۀ بسیار نگران کننده میباشد. بناً، فکر میکنم کمیسون انتخاباتی مشکل بزرگی است. و اگر ایالات متحده از انتخابات انتقاد نکرده باشد، پس گزارش مخلصانه نیست."

شواری ملی افغانستان نیز اخیراً قانونی را تصویب نمود که طبق آن اعضای آن شورا از تمام تخطی های حقوق بشری که قبل از دسمبر 2001 واقع گردیده است، معاف میشوند.

مایکل پوسنیر، معین وزارت خارجه در امور حقوق بشر گفت باوجود اینکه دو واقعه بعد از تحریر گزارش صورت گرفته، اما با آنهم آن موارد از نظر انداخته نشده است. ولی او علاوه نمود، افغانستان در حال جنگ قرار دارد.

وی علاوه نمود که "موضوعاتی واقعاً نگران کنندۀ وجود دارد. بیبینید، افغانستان در وسط یک نزاع خشونت بار قرار دارد. این موضوع هرگونه تنش را ایجاد میکند. ولی این گزارش و تمام وکالت و دیپلوماسی ما در افغانستان، بر این تضمین متمرکز است که، با احترام به پالیسی ها و اقدامات، آن کشور به صوب حقوق بیشتر دموکراتیک حرکت نماید."

ولی برد ادمز ادعا میکند که رئیس جمهور کرزی منبعد در مقابل بعضی جنگسالارانی که مسئول بیشتر بدرفتاری های حقوق بشر در افغانستان اند، ایستاده نمیشود.

او میگوید طوری به نظر میرسد که او چنین کاری را غرض دریافت التفات جنگسالاران بسیار قدرتمند در حکومت، پارلمان و خارج از حکومت انحام داده باشد، ولی در گذشته او علاقمند بود با آنها مقابله کند. پس فکر میکنم، این دو موضوع میرساند که کرزی خود به جزء از مشکل مبدل گردیده، و منبعد شخص اعتدالی و مشکل کشا نمیباشد.

این گزارش فساد اداری را در افغانستان همه گیر عنوان کرده، که از فقدان حسابدهی سیاسی و معاش اندک مامورین منشه میگیرد.

XS
SM
MD
LG