لینک های دسترسی

نگرانی کمیسیون حقوق بشر درباره وضعیت زندان ها در غرب افغانستان


مامورین کمیسیون مستقل حقوق بشر از و ضعیت زندان های ولایات حوزه غربی ابراز نگرانی می کنند.

به گفته مامورین دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در حوزه غرب وضعیت اکثر زندان های چهارولایت حوزه غربی نابه سامان است و نیاز به توجه جدی مقامات دولتی دارد. به گفته این مامورین در میان چهار ولایت حوزه غربی افغانستان ولایت نیمروز از جمله ولایاتی ست که درآن زندانیان در وضعیت نابه سامانی حبس شان را سپری می کنند.

عبدالله عابدمسوول بخش نظارت و بررسی تخطی های کمیسیون مستقل حقوق بشر در حوزه غرب می گوید در زندان نیمروز کته گوری های مختلف مجرمین در یک محل مشترک نگهداری می شوند.

به گفته مامورین کمیسیون مستقل حقوق بشر ، زندان های سایر ولایات حوزه غربی افغانستان نیز وضعیت مشابهی دارند. تا جایی که در تعدادی از این زندان ها محبوسین مدت حبس خودرا در زیر خیمه ها سپری می کنند.

گفته می شود در هیچ کدام از ولایات حوزه غرب نظارت خانه های مخصوص زنان وجود ندارد.

در عین حال اخیرا داکتر محمد قاسم هاشم زی معین مسلکی وزارت عدلیه افغانستان گفته است که کار ایجاد یک زندان معیاری در ولایت نیمروز جریان دارد و قرار است در سایر ولایات نیز زندان ها معیاری گردند.

گفته می شود زندان های تازه که در ولایات حوزه غربی ساخته خواهد شد بخش های حرفه، سواد آموزی و محل رهایشی مناسب نیز خواهند داشت. با همه ی این ها مقامات وزارت عدلیه افغانستان می گویند وضعیت زندان ها نسبت به گذشته وخصوصا دوران طالبان بهتر شده است.

XS
SM
MD
LG