لینک های دسترسی

اتهاماتی مبنی بر تشکیل شبکه یی از قرار دادی های استخباراتی در جنگ افغانستان


وزارت دفاع ایالات متحده تحقیق بر اتهاماتی را امرداده که یکی از کارمندانش، شبکه یی متشکل از قرار دادی های استخباراتی خصوصی را جهت رد یابی تندروان مظنون در افغانستان و پاکستان تشکیل داده است.


این اتهامات که نخست در روزنامه نیویارک تایمز نشر شد حاکیست که مایکل فورلانگ، کارمند وزارت دفاع ایالات متحده، اطلاعات استخباراتی را در مورد بود و باش تندروان مظنون جمع آوری میکرد و بعدا آن را به واحد نظامی و مامورین امور استخبارات جهت اتخاذ تدابیر جدی میفرستاده است.


ولی به گزارش گری تامس، خبر نگار صدای امریکا، سپردن کار های استخباراتی به قرار دادی ها یک موضوع جنجال بر انگیز است.

خبر نگار امریکایی تیم شاراک که کتابی به نام "جاسوسان برای کار" را نوشته است میگوید، اردو و سی آی ای، سازمان استخبارات امریکا، برای پیشبرد فعالیت های استخباراتی، شدیدا بر منابع خارج از سازمان و حکومت، مراجعه و اتکاء کرده است.

"استفاده از قرار دادی های خصوصی برای اجرای فعالیت های استخباراتی یک امر معمول است. و در گزارش صریحاً گفته شده که برای اردو این غیر قانونی است که برای انجام کار های جاسوسی قرار دادی ها را استخدام نماید. من نمی دانم نیویارک تایمز مشخصا در مورد چه چیزی صحبت میکند، زیرا کار های ادارۀ استخبارات امور دفاع که فعالیت های خفیه را ذریعه واحد های نظامی و واحد های استخباراتی دفاعی انجام میدهد، بصورت عموم قرار دادی است. "

همه ادارات استخباراتی برای پر ساختن خالیگاه ها، مخصوصا در عرصۀ تحلیلی و لوژیستیکی از قرار دادی ها استفاده میکنند.


ولی استفاده از قرار دادی ها برای کار های استخباراتی یک موضوع جنجال بر انگیز است. قانون ایالات متحده استخدام مخبران را منع قرار میدهد، ولی در حالات خاصی که قرار دادی ها میتوانند برای انجام کار های خفیه شبه نظامی استخدام گردند، روشن نیست.


عموما تعقیب و سرکوبی تندروان مظنون وظیفه قوای عملیات خاص است که با فعالین شبه نظامی سی آی ای یکجا کار میکند.


ولی تونی شیفر، مامور سابق امور استخبارات اردو میگوید که در آغاز سال ۲۰۰۱ دانلد رمز فیلد، وزیر دفاع سابق ایالات متحده، تصمیم گرفت که قوای خاصی را برای وزارت خود ایجاد کند و او در قسمت سپردن این قوا به سی آی ای بی میل بود.


شفر که ریاست عملیات امور استخبارات وزارت دفاع را در افغانستان در سال ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ به عهده داشت میگوید، این موضوع سی آی ای را وادار ساخت تا در کار های عملیاتی بیشتر از قرار دادی ها استفاده نماید.

"تصمیم این بود که وزارت دفاع که صاحب این قوه بود، باید منابع خود را به سی آی ای تسلیم میکرد. و این باعث شد که سی آی ای از روی ناچاری کوشش نماید که برای تداوم و توسعه فعالیت های شبه نظامی خود، راهی را پیدا کند."


از قرار دادی ها اساسا در افغانستان و عراق برای فراهم ساختن امنیت در پایگاه های نظامی استفاده میشد. و شفر که اکنون با مرکز غیر دولتی مطالعات پیشرفته امور دفاعی کار میکند میگوید، از شرکت های قرار دادی مثل بلک واتر در نقش هایی که اساسا وظیفه شان نیست، استفاده میشود.

"از تجریه یی که گرفته ام،میدانم که از قرار دادی های بلک واتر در افغانستان برای اجرای کار های جاسوسی استفاده میشد کار های آنها فعالیت های سی آی ای را توسعه میداد. و این کار به سی آی ای اجازه داد تا در مناطقی که قبلا توانایی فعالیت زیادی را نداشتند، فعالیت های خود را، مخصوصا در قسمت عملیات های شبه نظامی، افزایش دهند. "

شفر میگوید او شخصا شاهد هلاکت دو قرار دادی بلک واتر بوده است که در جریان انجام وظیفه برای سی آی ای کشته شدند.

"این قرار دادی های بلک واتر بودند که در جریان ماموریت جستجو و تخریب با شبه نظامیان، کشته شدند. آنها تنها برای تامین امنیت در منطقه نبودند، بلکه ماموریتی داشتند که باید اجراء میکردند."

اکثر قرار دادی ها، افسران امور استخبارات سابق حکومتی هستند که عین کار را در مقابل معاش دو چند برای یک شرکت خصوصی انجام میدهند.

تیم شوراک میگوید استفاده زیاد از قرار دادی ها برای کار های استخباراتی، نظارت از کار را مشکل میسازد.

"طرز کار قرار دادی ها از کار های ۱۰۰ فیصد حکومتی فرق دارد. در سی آی ای و عملیات های خفیه، حساب دهی چندانی موجود نیست. صرف چند نفر در مورد اطلاع میداشته باشند. و وقتی کار ها به شکل قرار دادی به پیش میرود، حساب دهی و شفافیت تقریبا اصلا وجود ندارد، زیرا قرار داد ها را میتوان به اشکال مختلف پنهان کرد و معلومات را دفن نمود. "

قوانینی که بر مسئولیت قراردادی های استخباراتی نافذ میباشد که در جریان وظیفه حکومتی خود مرتکب کار نادرست میشوند، هنوز هم روشن و معلوم نیست.

دو تن از اعضای کانگرس امریکا، جان شکوسکی از حزب دیموکرات و برنی سند رز، لوایحی را در ماه گذشته پیشنهاد کردند که استفاده از قراردادی ها در ساحات جنگ را از بین میبرد.

XS
SM
MD
LG