لینک های دسترسی

سی آی ای: ماموریت های ضد دهشت افگنی رهبران القاعده را تحت فشار شدید قرار داده است


لیان پنیتا رئیس سازمان استخبارات مرکزی ایالات متحده یا سی آی ای میگوید، ماموریت های ضد دهشت افگنی رهبران القاعده را تحت فشار شدید قرار داده است و نشانه های رو به افزایش حاکی از آن است که آنان تکتیک های خود را متحول میسازند، و هنوز هم خطرناک میباشند.


رئیس سی ای ا میگوید، القاعده تکتیک خود را تغیر داده است و اکنون در ایالات متحده از افرادی استفاده میکند که دارای تاریخچه فعالیت های دهشت افگنی نمی باشند و رابطه شناخته شده یی را با شبکه دهشت افگنی ندارند.


بروس ریدل تحلیل گر در انستتیوت بروکنز میگوید که اکنون القاعده در صدد حملاتی مشابه، حملات یازدهم سپتمبر سال ۲۰۰۱ نمی باشد و این گروه به سمت انجام حملات کوچکتر در حرکت است که اقتصاد کشور های غربی را مختل میسازد.
ریدل که یک مشاور سابق امور امنیت ملی میباشد به تازه ترین پیام ویدیویی سخنگوی طالبان یعنی ادم گدهن که یک امریکایی است، اشاره میکند.


آدم گدهان، سخنگوی القاعده که در ایالات متحده به دنیا آمده است میگوید:


"شما نباید این اشتباه را بنماید و فکر کنید که پایگاه های نظامی تنها اهداف ارزشمند در امریکا و غرب میباشد، بلعکس تعداد بیشماری امکان ستراتژیکی، انستتیوت ها و مراکزی وجود دارد که با تهاجم بر آن مسلمانان میتوانند صدمات اساسی را به جنگنده های صلیبی غربی وارد کنند."


گدهان به جنرال نادل حسن که یک داکتر روانشناس اردو بود اشاره نمود که وی با شلیک بر عساکر همکار خود در پایگاه نظامی فورت هود در ایالت تکزاس باعث کشته شدن سیزده تن از آنان گردید.


ریدل، تحلیل گر دهشت افگنی بخشی از محتوی پیام گدهان را میخواند.

"بخاطر داشته باشید که چگونه حتی حملات غیر موفق بر سیستم ترانسپورت در غرب میتواند شهر های عمده را مختل سازد و به دشمن میلیاد ها دالر ضرر برساند و موسسات آنانرا به ورشکستگی مواجه سازد."

ریدل میگوید القاعده اکنون در سرار جهان از انترنت برای جذب حامیان خویش استفاده میکند.

وی میگوید که این گروه دهشت افگن تکتیک خود را بخاطر افزایش فشار بر پناهگاه هایش در نزدیک سرحد میان افغانستان و پاکستان بشمول حملات رو به افزایش طیاره های بدون پیلوت ایالات متحده متحول ساخته است.


بروس ریدیل از انستتیوت بروکنگز میگوید:
"سال گذشته سطح حملات از پنجاه و پنج بیشتر بود ولی طبق شرایط که اکنون ما به پیش میرویم در سال ۲۰۱۰ این تعداد به یکصد خواهد رسید به این معنی که یک طیاره بدون پیلوت در هر هفتاد و دو ساعت القاعده ، طالبان پاکستانی، طالبان افغان و دیگران را هدف قرار خوهد داد.

ریدل میگوید که القاعده در پاکستان تحت فشار قرار دارد و رهبران آن حملات دهشت افگنی را بر هند اعمال میدارند تا هند و پاکستان را به جنگ واداشته و تمرکز توجه را از خود برطرف سازند.

وی میگوید ، حملۀ ماه دسمبر سال ۲۰۰۱ بر پارلمان هند توسط جیش محمد یک گروه مرتبط به القاعده یک نمونۀ آن است.
وی اضافه کرد ، هند میتواند باز هم تحت حملات قرار گیرد.
"رهبر گروه لشکر طیبه که یک گروه دیگر مرتبط به القاعده است بروز یکشنبه خواهان جهاد جدید علیه هند گردید و پاکستان را تشویق به مسلح شدن علیه هند نمود."

بعضی از تحلیل گران میگویند که قتل و یا دستگیری رهبران القاعده بی ربط پنداشته میشود.
ریدل میگوید ، با عدم حضور در میان مردم ولی با نشر کست های صوتی و ویدیویی رهبران القاعده این عقیده را ایجاد نموده اند که آنان از قانون بالاترند.


"تداوم همچو اعمال میتواند خطرناک ثابت شود، این عمل برای مدت طولانی کافی ادامه داشت که باعث ایجاد یک فلسفه در مورد این افراد گردیده است ،در هم شکستن این فلسفه بسیار مهم است."

ادوارد لوس از مجله فایننشل تایمز میگوید، قتل و یا توقیف رهبران القاعده کافی نخواهد بود.


وی میگوید ، منازعه میان اعراب و اسرائیل باید حل گردد زیرا این موضوع ریشه فعالیت های القاعده را تشکیل میدهد.
"منحیث یک منبع اساسی تحریک این موضوع حمایت گسترده تری را برای القاعده در میان ده الی بیست فیصد جمعیت در جهان مسلمانان کسب نموده است."

تحلیل گران موافقند که القاعده محبوبیت خود را حتی در کشور های اسلامی در حال از دست دادن اس، ولی انان میگویند که مبارزات تازه آنان برای جلب و جذب حامیان از طریق انترنت موضوعیست که میتواند تهدید این گروه را در جهان افزایش دهد.

XS
SM
MD
LG