لینک های دسترسی

Breaking News

'یک نهال به خود یک نهال به افغانستان' 


یک نهال به خود یک نهال به افغانستان وتلاش به سوی یک افغانستان سرسبز شعار امسال وزارت زراعت این کشور در آستانه سال نو میباشد.

وزارت زراعت افغانستان در آستانه نوروز وبه پیشواز از سال نو یک حشر بزرگ نهالشانی را براه انداخته است تا یک کمربند سبز را در اطراف کابل ایجاد نماید.

این برنامه امروز با حضور وزیر زراعت در تپه بادام باغ کابل با نشاندن پنج هزار نهال آغاز گردید قرار است در این حشر یکصد وشصت هزار نهال در اطراف شهر کابل شانده شود.

محمد آصف رحیمی، وزیر زراعت و مالداری ا فغانستان: " از تمام خ مووسسات دولتی که از ما درخت میگیرندمیخواهیم که در حفظ و نگهداشت آن بیسیار کوشا باشند آب بدهند و نگذارند که حیوانات آنرا خراب کنند و یا اطفال آنرا بشکنناند ویا از بین ببرد".

قرار است در سال روان ۲۵ میلیون نهال در تمام ولایات افغانستان شانده شود که حدود ۱۷ میلیون این نهالها توسط بخش های خصوصی زراعتی وسه میلیون آن از نهالستان خود وزارت زراعت تهیه شده است.

مسوولان حفظ محیط زیست افغانستان نیز میگویند که ایجاد فضای سبز میتواند در کنترول هوای صاف کمک خوبی نماید این مقام ها همچنان نقش مردم را در چنین برنامه های نهایت ارزنده توصیف مینمایند.

مصطفی ظاهر، رییس اداره حفظ محیط زیست: "هر روز شما خاک را تنفس میکنید هرروز یک خاک نسواری را در اطراف خود میبینید شما یک مقدار سبزی را بببینید گل را ببینید کاملا ذهن تان آرام میگردد اعصاب تان آرام میگردد و در عین وقت محیط زیست تان خوب میشود".

در سال روان ولایات ننگر هار هرات بلخ پروان و کابل بیشترین نهال را در افغانستان تولید نموده اند. بیشتر این نهال ها توسط مردم عام برای ایجاد سربزی شانده خواهد شد امابیشتر مردم به این باور هستند که حفظ نهال ها وجنگلات مهمتر از شاندن آن میباشد.

برات علی کریمی، یک شهروند افغان: "از اینکه در سه دهه جنگ ها مملکت ما دچار خشکسالی گردیده است و مشکلات زیاد دید و حال باید ما این کشور را از سر بسازیم و این یک تاثیر کلی دارد بالایی سرسبزی کشور ما".

XS
SM
MD
LG