لینک های دسترسی

کتاب 'اسپ نیرومند: ستراتیژی های ایالات متحده در شرق میانه'


ایالات متحده در حالیکه میخواهد نفوذ خود در شرق میانه را به کار گیرد، با آزمون های زیادی مواجه میباشد. شرق میانه جاییست که شورشیان برای کسب قدرت مبارزات دهشت افگنی را برپا داشته اند، و کسانیکه در قدرت استند با استفاده از شکنجه و مجازات جمعی میخواهند مخالفین داخلی خویش را شکست دهند.لی سمیت خبرنگار و پژوهشگر در خصوص عرب و امور اسلامی در کتاب جدید خود، بر اهمیت مواجه شدن با این آزمون ها تاکید مینماید.

لی سمیت میگوید، این برای امریکایی ها همواره دشوار بوده است تا دقیقاً درک نمایند که چرا صلح از شرق میانه گریزان است و چرا خشونت و دهشت در جهان عرب نافذ و ماندگار است.

او میگوید، پاسخ به این سوالات بعد از حملات یازدهم سپتمبر توسط گروهی از دهشت افگنان اعراب سنی مذهب که منجر به هلاکت سه هزار امریکایی گردید، و بعد از اعزام کتلوی قوای نظامی ایالات متحده به افغانستان و عراق، بیشتر از پیش مشکل گردید.

سمیت میگوید، دانشمندان امریکایی و خبرنگار ها همواره و بطور دسته جمعی به تذکر عوامل ریشه یی آشفتگی در شرق میانه پرداخته اند که در آن ایالات متحده، غرب و اسرائیل سهم بزرگی را ایفا مینمایند این عوامل شامل تاریخچۀ از استعمار و بهره برداری اقتصادی، ایجاد اسرائیل و حمایت امریکا از دولت یهود، سیاستگذاری های نفتی، پشتیبانی غرب از رژیم های اختناق آور عرب و حضور قوای نظامی ایالات متحده در منطقه میباشد.

سمیت تصدیق میکند که اینها عواملی از ادراک عرب در غرب میباشد.اما در کتاب جدید وی بنام "اسپ نیرومند: قدرت، سیاست ها و تصادمات مدنیت های عرب" این پروهشگر انستیتوت هدسن خلاصه میکند که عامل ریشه یی خشونت متداوم عرب در شرق میانه- و انگیزۀ ناکامی اینهمه ابتکارات برای صلح- خودِ فرهنگ عرب میباشد.سمیت استدلال میورزد که این یک فرهنگ سیاسی است که در آن خشونت همواره نقش مرکزی را ایفا نموده است.

او میگوید البته، که امریکایی ها در انفجار مساجد در عراق دست نداشتند. این حکومت بُش نبود که مبارزات دهشت افگنی در بیروت را انجام داد که طی آن سیاستمداران لبنان، خبرنگاران و فعالین جامعۀ مدنی به قتل رسیدند. این وزارت خارجۀ ایالات متحده نبود که چهره های مخالفین، روشنفکران، خبرنگاران یا بلاگ نویس ها در سوریه، مصر عربستان سعودی و جاهای دیگری در شرق میانه به زندان افگنده مورد ضرب و شتم ، تجاوز و قتل قرار داد.این اعراب بودند که اینکار را در حق سایر اعراب انجام دادند.

سمیت میگوید، این بزرگترین درسی است که سیاست گذاران امریکایی باید آنرا بیاموزند: امروز اعراب بر علیه همدیگر متفرق گردیده اند. او علاوه نمود " نمونه هایی از تصادمات میان مدنیت های عرب، تصادمات میان رژیم های عرب و مردمان آنها، تصادمات میان رژیم ها و رقبا و شورشیان داخلی و برخورد ها میان خود رژیم های اعراب میباشد.مهمتر از همه تصادم میان دیدگاه های جهان وجود دارد، جاییکه از یک سو تمایل دیموکراتیک و پیشرونده به سنت معزز وهنوز هم موجود آزادی خواهی عرب جان بخشیده و از سوی دیگر جریان خونین و خشنی از سوی شماری نهایت زیاد چهره های متنفذ منطقوی وجود دارد.”

بعد از حادثۀ یازدهم سپتمبر سمیت که بزبان عربی تکلم میکند عازم قاهره گردید تا مشخص سازد که چه چیزی حمله کننده گان القاعده را به تحرک وا میدارد، او نه سال گذشته را در تلاش برای یافتن این پاسخ در شرق میانه سپری نموده است. او میگوید عبارت اسپ نیرومند را در عنوان کتاب خود به نقل از اسامه بن لادن گرفته است که میگوید "زمانیکه مردم یک اسپ نیرومند و یک اسپ ضعیف را مشاهده کنند، طبیعی است که آنان اسپ نیرومند را برخواهند گزید."

سمیت عقیده دارد که بعد از قرنها حکمروایی عثمانی ها، استعمارگری غرب و چندین دهه تنش، اعراب در تلاش اند تا اجتماعات خود را ثبات بخشیده و تقویت نمایند، و آنان در پی همان اسپ نیرومندی استند تا آنها را به عبور ازگذشتۀ پرمشقت شان رهنمایی کند. کشور های متزلزل عرب چون یمن، در عین حالیکه مواجه با تهدیدات جدید از سوی شورشیان جوان و افراطی مسلمان هستند، برای حفظ و بقای تنفیذ قانون و حرکت در مسیر دیموکراتیک جهت اصلاحات سیاسی، به کمک نیاز دارند.سمیت استدلال مینماید که ایالات متحده به ایفای این نقش توانمندی داشته و باید آنرا ادامه دهد.

او میگوید "شواهدی در دست نیست که ایالات متحده نسبت به گذشته ضعیف شده باشد.پس فکر میکنم هرقدری که ما بخواهیم دخالت منطقوی خویش را کاهش دهیم، قضیۀ مانند مسئلۀ یمن واضح میسازد که چنین امری ممکن نیست. فکر میکنم ایالات متحده بطور حتمی میتواند همکاری نماید.فکر میکنم یکی از چیز های دیگری را که اسپ نیرو مند انجام میدهد، تنها مجازات دشمنان نبوده بلکه پاداش و حفاظت از دوستان نیز میباشد."

نویسنده تصدیق میکند که با ابراز خستگی عامۀ امریکاپس از نه سال ماجراهای قوای نظامی ایالات متحده در شرق میانه، و با بحران فعلی اقتصادی که طاقت آنها را پایین میآورد، شمار زیاد امریکایی ها این وسوسه را احساس میکنند تا اسپ نیرومند را از منطقه بیرون برانند.اما «لی سمیت» عقیده دارد که کاهش حضور امریکا در شرق میانه در چنین لحظاتی میتواند بی ثباتی های جدیدی را خلق کند، که همه چیز را بدتر از پیش سازد.این موضوع بطور خاص در حصۀ کشور های حاشیۀ بحیرۀ عرب صدق میکند، جاییکه ایالات متحده برای چندین دهه امنیت بزرگترین منابع نفتی جهان را تامین نموده است.

XS
SM
MD
LG