لینک های دسترسی

اصابت چهار راکت در کابل


آیسف میگوید دو راکت در نزدیک میدان هوای بین المللی کابل اصابت کرد. راکت سومی در بیرون محوطه میدان هوای به زمین خورده و راکت چهارمی هم در ولسوالی پل چرخی کابل نزول کرد.

قوای بین المللی میگوید گزارشی در مورد تلفات عساکر ناتو و یا افراد ملکی در دست نیست.

دریک گزارش دیگر، مقامات ناتو میگویند یک مرد کهن سال توسط قوای گزمه یی مشترک که در جستجوی قوماندان طالبان بودند، کشته شده است.

قوای ائتلاف به رهبری ناتو بروز دوشنبه گفت، عساکر افغان و خارجی بنابر گزارشی رسیده در مورد فعالیت تندروان در ولسوالی چکی وردک ولایت وردک، به آن ولسوالی رفته بودند.

آیسف گفت قوای مشترک تقاضای مکرری را به زبان های دری، پشتو و اردو را نشر کرده و از اهالی ولسوالی خواسته بودند که منطقه را ترک گویند، ولی این مرد در محل باقی مانده بود.

آیسف در اعلامیه خود گفته است که قوا این عمل را ستیزه آمیز فکر کرده و برین مرد گلوله باری نمودند. رهبران آیسف با خانواده یی این مرد ملاقات میکنند و طبق عنعنات منطقه برای آنها غرامت خواهند پرداخت.

XS
SM
MD
LG