لینک های دسترسی

لاس انجلس تایمز: احتمال توسعه زندان امریکایی در افغانستان


روزنامه لوس آنجلس تایمز در شماره روز یکشنبه خود مطلبی در مورد احتمال نگهداری دهشت افگنان مظنون در افغانستان به نشر سپرده که در آن آمده است ، مقامات ایالات متحده می گویند قصر سفید مشغول ملاحظه مساله نگهداری دهشت افگنان بین المللی مظنون در یک پایگاه نظامی در افغانستان می باشد . در رابطه به این موضوع قبلا ، انتخاب دیگری هم موجود بود که آن زندان (گوانتانامو) بود اما فعلا برای مسدود شدن آن وعده داده شده است .

روزنامه به ادامه می نویسد این فکر که موافقت رییس جمهور را ضرورت دارد ، همین اکنون با موانعی در حکومت مواجه شده است.

جنرال مک کریستل قوماندان ارشد نیرو های ناتو و ایالات متحده در افغانستان و مقامات عالیرتبه دیگر شدیدا با این فکر مخالفت نموده و از ان بیم دارند که گسترش نظارت خانه های ایالات متحده در پایگاه بگرام کار ثبات کشور را دشوارتر خواهد ساخت .

روزنامه از قول مقامات نوشته است احتمال نگهداری مظنونینی که در خارج از افغانستان توقیف گردیده و در پایگاه بگرام نگهداری خواهند شد ، بازتاب تفکر اداره اوباما در رابطه به این موضوع است . بدون موجودیت مکان هایی در خارج از ایالات متحده برای فرستادن زندانیان ، اداره ایالات متحده مجبور میشود

مرتبا نخست مظنونین را به حکومت های خارجی سپرده و سپس آنانرا به ایالات متحده بیاورد و یا بعضا حتی آنانر به هلاکت برساند .

روزنامه لاس آنجلس تایمز از قول یک مقام علاوه می کند در سال گذشته تنها در یک مورد نیرو های خاص عملیاتی ایالات متحده یک مظنون مرتبط به القاعده به نام صالح علی صالح نبحان را در یک حمله هلیکوپتر به عوض اینکه برای دستگیری وی کوشش کنند ، به هلاکت رسانیدند .

روزنامه به ادامه می نویسد مقامات ایالات متحده در رسیده گی به مظنونینی که شواهد کافی برای باز جویی آنان موجود نمی باشد ، دچار مشکلات بوده و برای اینگونه مظنونین، مکان هایی را به مانند پایگاه بگرام ضروری می دانند ؛ هرچند آنان این موضوع را می دانند که نگهداری مظنونین در افغانستان میتواندماموریت جنرال مک کریستل را درین کشور با پیچیده گی هایی روبرو سازد . اما یک مقام بلند رتبه وزارت فاع ایالات متحده می گوید هیچکسی، هیچیک از این راه ها نمی پسندد ، اما با آنهم موضوع بگرام از همه آنها کمتر نامناسب است .

روزنامه لاس آنجلس تایمز ادامه میدهد فکر استفاده از پایگاه بگرام زمانی به وجود آمد که از شواری امنیت قصر سفید در مورد چگونگی رسیده گی به محبوسین به دور از وزارت عدلیه ، اداره مرکزی استخبارات و ادارات حکومتی دیگر ، تقاضا گردید .

روزنامه در اخیر اضافه نموده استفکر استفاده از پایگاه بگرام برای نگهداری دهشت افگنان بین اللملی

مظنون در حالی صورت می گیرد که در هفته گذشته جنرال مک کریستل اظهار داشت که در ماه جنوری سال آینده میلادی سرپرستی این زندان به افغانها واگذار میگردد . و احتمالا ایالات متحده زمانی مظنونین را به بگرام خواهند فرستاد که آنجا دیگر در کنترول افغانها خواهد بود . و از اینرو بعضی از مقامات در واشنگتن کندی مرحله واگذاری زندان بگرام را به افغانها الی به میان آمدن یک انتخاب دیگر ، تقاضا نموده اند .

XS
SM
MD
LG