لینک های دسترسی

جنرال برتانوی: ایران با طالبان و حزب اسلامی کمک میکند


دگروال ریچارد کمیپ قوماندان سابق قوای برتانوی در افغانستان میگوید ایران نه تنها به طالبان کمک میکند بلکه با حزب اسلامی و بطور غیر مستقیم با شبکه القاعده در جنگ شان با قوای بین المللی در افغانستان و عراق مساعدت میکند.

دگروال ریچارد کمپ این اظهارات را بروز دوشنبه طی بیانیه ای روی روابط اسرائیل و امریکا در واشنگتن بیان داشت.

دگروال ریچارد کیمپ در سال ۲۰۰۳ قومانده قوای برتانوی را در افغانستان بعهده داشت و او یک کارشناس مربوط به ریشه های شورشهای افراط گرایی میباشد.

وی طی بیانیه ای در مورد روابط اسرائیل و ایالات متحده در واشنگتن چنین گفت

"امریکا، برتانیه و اسرائیل دشمنان مختلف دارند. ولی اگر دقیق نگریسته شود در غزه حماس، در لبنان حزب الله و در عراق جیش محمد و در افغانستان القاعده و طالبان از نظر فکری بایکدیگر مرتبط استند. و ایران در میان این گروه ها یک طریق مهم ارتباط است. وی گفت آنها از راه ها و وسایل مختلف باهم تماس دارند و اطلاعات و معلومات را بایکدیگر تبادله میکنند. و با یکدیگر کمک های جانی و مالی میکنند".

این افسر برتانوی گفت از حماس گرفته تا طالبان همه از یک طریق باهم مرتبط استند و این طریق ایران است. و ایران برای آنها تسهیلات را فراهم میکند و اگر بتواند برایشان رهنمایی میکند.

جنرال سابق برتانوی ریچارد کیمپ روی این نکته تأکید نمود که حالا طالبان از ایران کمک حاصل میکند و این حقیقت از منابع مختلف به ثبوت رسیده است.

وی گفت : رهبران طالبان نیز درین اواخر پذیرفته اند که آنها از ایران کمک میگیرند. و جنرال دیڤید پتریس هم این حقیقت را ذکر کرده است. مسئله دیگر گروه دوم مقاومت در افغانستان است. و آن حزب اسلامی است که در سرحدات نزدیک به ایران مراکزی دارد.

جنرال ریچارد کیمپ با ذکر استفاده طالبان از مردم عام منحیث سپر انسانی گفت :

"برتانیه و امریکا در افغانستان با این مشکل روبرو است. طالبان به اطفال چهارده ساله بم میدهد که بر ما حمله کنند زیراکه آنها میدانند که ما بر اطفال گلوله باری نمیکنیم. وی گفت که طالبان در یک صفحۀ انترنتی خود نیز گفته اند که آنها از زنان و اطفال استفاده میکنند تا خود را از قوای بین المللی نجات داده باشند".

ریچارد کمیپ مشی قوای بین المللی را در مورد کاهش تلفات ملکی توضیح داده گفت که ما زنده گی عساکر خود را در افغانستان در خطر میاندازیم تا زنده گی چند فرد ملکی را نجات دهیم.

وی میگوید جنرال ستینلی مک کریستل قوماندان قوای ناتو در افغانستان نیز به این عقیده است که برای بدست آوردن قلوب و اذهان مردم در افغانستان باید زنده گی مردم را تضمین کنیم و به این ترتیب تفاوت بین ما و دشمنان انسانیت و امنیت آشکار شده میتواند.

XS
SM
MD
LG