لینک های دسترسی

تصویب قانون اصلاح خدمات صحی در ایالات متحده


براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده قانون اصلاح سیستم خدمات صحی را توشی ح نموده، مبارزۀ یک ساله را جهت تغیر سیستم خدمات صحی امریکا با رقبای جمهوری خواه خاتمه بخشید.

طی 40 سال گذشته، این بزرگترین اصلاح سیستم خدمات صحی در ایالات متحده میباشد. این قانون بیمۀ صحی را برای 32 میلیون امریکایی فراهم میسازد که همین اکنون تحت پوشش صحی قرار ندارند.

روز سه شنبه در قصر سفید، آقای اوباما گفت تعداد از اصلاحاتی که شدیداً بدان نیاز است، فوراً نافذ میگردد، که در بین آن کاهش در مالیات برای تجارت های است که برای کارمندان بیمۀ صحی فراهم میکند.

او گفت شرکت های بیمۀ صحی اکنون قادر نخواهند بود اطفال مریض را مانع شوند تا تحت پوشش بیمۀ صحی قرار گیرند.

تلاش اصلاح سیستم خدمات صحی منجر به بحث های داغ در سراسر ایالات متحده گردیده، و جمهوری خواهان با آن شدیداً مخالف بودند.

XS
SM
MD
LG