لینک های دسترسی

برنامه جدید تربیوی ناتو برای پولیس افغانستان


ریس برنامه تربیوی ناتو با همقطاران افغان خود، جهت شرکت در کنفرانس در مورد پیشرفت ماموریت ناتو در افغانستان و جلب حمایت بیشتر، درین هفته در برونسوم هالند میباشند.

در مورد جنرال ویلییم کالدویل با صدای امریکا صحبت کرد. جنیفر گلاسی د مورد از لندن گزارش میدهد.


پولیس افغانستان یک قوای غیر قابل اطمینان و مفسد تلقی میگردد، لهذا در خزان گذشته ناتو پیشقدم شده و تحت قومانده جنرال ویلیم کالدویل ماموریت ترییوی تازه یی در افغانستان تاسیس شد.

"در نومبر ۲۰۰۹ ما قومانده جدیدی را در داخل افغانستان تاسیس کردیم، زیرا در قسمت کمک قوای پولیس افغانستان نظم و انسجامی وجود نداشت. رسیدگی به مشکل پولیس در افغانستان ارجیعت بیشتر داشت، لهذا ناتو این ماموریت را تاسیس کرد."

ماموریت کالدویل آوردن اصلاحات در قوای پولیس و توسعه ای آن میباشد.

"ما متوجه شدیم که بیش از ۵۰ فیصد پولیس درین کشور اصلا رسما تربیه نشده اند. حدود ۹۰ تا ۹۵ هزار پولیس موجود است، صرف ۵۰ فیصد آنها بصورت رسمی تربیه شده اند."

او میگوید مشکل بزرگ دیگر کار با عساکر تازه است که به چندین زبان آشنایی دارند، ولی بی سواد اند.

"از کسانیکه میخواهند پولیس شوند، صرف ۱۸ فیصد توانایی خواندن و نوشتن را دارند، و ۸۰ فیصد دیگر شان اصلا سواد ندارند."

ولی کالدویل میگوید، مشکل بزرگ دیگری نیز وجود دارد.

"بزرگترین مشکل ما در افغانستان رهبریت است. پس از ۳۰ سال جنگ در افغانستان، مخصوصا در قوای پولیس اصلا هیچ رهبریتی موجود نیست."

ناتو قصد دارد تا آخر اکتوبر قوای پولیس را به ۱۰۹ هزار پولیس برساند. ناتو یکی از گروه های را که هدف قرار داده است، پشتون ها در جنوب هستند. کالدویل میگوید پشتون ها بخشی از قوای پولیس نیستند، به دلیل اینکه شاید طالبان در مناطقشان نفوذ دارند. او امید وار است عملیات اخیر در هلمند باعث شود که پشتون به قوای پولیس بپیودند.

"وقتی آنها بیبینند که قوای افغان به منطقه میایند و حکومت اقغانستان با خدمات و برنامه های انکشافی به منطقه میایند، ممکن است آنها بخواهند شامل قوای امنیتی شده و با پولیس افغانستان بپیودند."

کالدویل میگوید فساد مشکل عمده در سراسر افغانستان است. معاش کم باعث شده است که پولیس از مردم رشوه بخواهد. ولی ناتو ماه گذشته معاش پولیس را زیاد ساخت. اکنون برای پولیس تا ۱۶۵ دالر در ماه معاش داده میشود، علاوه بر پول اضافی برای خطر و دیر پایی و ترفیع.

آوردن فرهنگ و سیستم تازه تربیوی نیز بخشی از پلان ناتو در مبارزه علیه فساد در بین پولیس های تازه وارد است.

"ما در شروع باید آنها در مورد مقررات و فرهنگ تازه در قوا واقف بسازیم. و ما از طریق برنامه های که روی دست است، رهبرانی را انتخاب کرده و شامل پولیس بسازیم. و بعد امید وار هستیم که فساد را نیز از بین ببریم."

براک اوباما، ریس جمهور ایالات متحده جولای ۲۰۱۱ را موعد آغاز خروج قوای امریکایی از افغانستان تعیین کرده است. کالدویل میگوید این تاریخ در حقیقت آغاز تلاش برای رسیدن به هدف نهایی است که آن واگذار ساختن کنترول امنیت افغانستان به دست خود افغان ها میباشد.

در هفته جاری، حامد کرزی، ریس جمهور افغانستان با گروه مرتبط با طالبان ملاقات میکند. کالدویل میگوید هر مساعی که بتواند به یک راه حل صلح آمیز بانجامد، نسبت به اقدام نظامی، یک راه مثبتر خواهد بود.

"حل نهایی موثر برای مسله افغانستان باید توسط مردم و حکومت افغانستان تعیین گردد. این باید راه حلی خود شان باشد، به مشکل خود شان و باید یک راه حل درست و قوی باشد."

کالدویل میگوید توجه عمده او بر کیفیت کار است نه کمیت. او میگوید بهترین راه رسیدن به هدف، حصول اطمینان این است که کسانیکه به قوای پولیس جذب میشوند، چانس تربیه خوب را داشته و افسران خوبی ببار بیانید.

XS
SM
MD
LG