لینک های دسترسی

گاردین: جزیات مذاکرۀ حامد کرزی با شورشیان


روزنامۀ گاردین از قول دفتر مطبوعاتی حامد کرزی نوشته است که این ملاقات غیر مترقبه چند روز قبل بین مامورین ارشد حزب اسلامی، گلبدین حکمتیار برگزار شده بود.

گاردین از مت والدمن، تحلیلگر امور مذاکره با طالبان، با ذکر پیشنهادات هارون زرغون، نطاق حزب اسلامی که در طرح 15 فقره ئی تقدیم شده، نقل قول نموده که گفته است به نظر میرسد آنها اولین دور پیشنهادات خود را با در نظرداشت این درک تقدیم نموده باشند که تمامی درخواست های آنها برآورده نخواهد شد.

ولی به عقیدۀ نویسندۀ گاردین، موضوع قابل ملاحظه اجازه دادن به رهبران ارشد شورشیان بود تا آزادانه به کابل گشت و گذار نموده، و با رئیس جمهور ملاقات نمایند.

قطب الدین هلال، معاون حکمتیار و رئیس هیئت مذکور همچنان سخنگوی سابق او بود. نطاق سفارت برتانیه در کابل گفته است، آنها از برگزاری چنین جلسه آگاهی نداشته ولی در صورتی طرفدار مذاکرات می باشند که درسطح رهبری حکومت افغانستان قرار داشته باشد.

گاردین از والدمن نقل قول نموده که انکشافات تازه در مذاکره با گروه های مخالف، تفرقه بین حکومت امریکا و متحدین آنرا فزونی خواهد بخشید، بخاطریکه متحدین میخواهند راه حل سیاسی بزودی پیدا شود، ولی امریکا میخواهد طالبان را با 30 هزار قوای علاوگی ضعیف ساخته، بعداً مذاکرات را آغاز نماید.

در ختم مطلب گاردین آمده است، اگر چه حکمتیار از شهرت اسلام گرای افراطی برخوردار است که به هیچ جانبی برای همیشه وفادار نمی ماند، به نظر میرسد که طی ماه های اخیرعلاقمند به متارکۀ جنگ با حکومت کابل باشد. و بعضی تحلیلگران پیشنهاد نموده اند که این تغیر جهت در حزب اسلامی میرساند که اتحاد حکمتیار با گروه طالبان برهبری ملا عمر در حال گسستن است.

کرستین ساینس مانیتور: تلاش پاکستان جهت کمک برای مهار کردن طالبان در افغانستان روزنامه کرستین ساینس مانیتور با ذکر ملاقات اخیر اشفاق کیانی، قوماندان قوای مسلح پاکستان با مامورین دفاعی و ملکی ایالات متحده و همچنان آغاز دور جدید مذاکرات بین اسلام آباد و واشنگتن نوشته است که دست آورد های اخیر پاکستان در دستگیری و قتل قوماندان های ارشد طالبان، پاکستان را اکنون قادر ساخته است تا کمک بیشتر را از ایالات متحده تقاضا نماید.

کرستین ساینس مانیتور افزوده است که مامورین پاکستانی با خود سند 56 صفحه ئی را آورده اند که در بر گیرندۀ درخواست های آنها برای مساعدت نظامی، مانند طیاره های بدون پیلوت و غیره میباشد. مامورین نظامی ایالات متحده آن سند را مورد بررسی قرار داده، ولی جزیات آن تا هنوز علنی نشده است.

در ادامۀ مطلب آمده است که روابط پاکستان با ایالات متحده شاهد پیشرفت قابل ملاحظۀ بوده است. بطور مثال، سال گذشته ایالات متحده کمک چند میلیارد دالری برای پاکستان را تصویب نمود. در عین حال، پاکستان علیه تندروان نیز دست آورد های داشته است.

ماه گذشته، مسئول ادارۀ استخباراتی مرکزی ایالات متحده گفت القاعده به شکل قابل ملاحظۀ ضعیف شده، که نتیجۀ تلاش های حکومت پاکستان میباشد. استفاده از طیاره های بدون پیلوت بخش عمدۀ دیگر این تلاش هاست.

با تذکر از تغیرات ساختاری و استراتیژیکی در داخل قوای ائتلاف در افغانستان که افزایش تعداد عساکر، تغیر نحوۀ عملیات، موفقیت عملیات مارجه و آمادگی ها برای عملیات قندهار است، نویسنده اظهار عقیده میکند که کلید موفقیت در افغانستان، به حد زیادی، در پاکستان نهفته میباشد. در آنجا گروه های تندرو، مانند تحریک طالبان پاکستان، اکنون به گونۀ که خود میل داشته باشند، عملیات مینمایند.

در ختم مطلب، الکزندر تییر، کارشناس امور افغانستان این سوال را مطرح نموده است که آیا پاکستانی ها طرز دید خود را در مورد احتمال خطر پناه دادن طالبان تغیر داده اند؟ ولی اکنون طوری به نظر میرسد که آن توازن در حال تغیر باشد.

XS
SM
MD
LG