لینک های دسترسی

Breaking News

ملاقات عقب در های بستهٌ رئیس جمهور امریکا با صدراعظم اسرائیل


اسرائیل پلان نهائی در مورد اعمار بیست مسکونۀ جدید در بیت المقدس شرقی را تصویب نموده است، تصمیمی که تلاش ها برای کاهش کشیدگی با امریکا را مشکلتر می سازد.

این اعلان ، شام سه شنبه زمانی صورت گرفت که بنیامین نتنیاهو صدراعظم اسرائیل با رئیس جمهور اوباما در قصر سفید ملاقات نمود تا موضوع پلان اعمار مسکونه های اسرائیلی در بیت المقدس شرقی را مورد بحث قرار دهند.

قصر سفید پس از این ملاقات ، تبصرۀ یی نکرد و به فلمبرداران اجازۀ فلم گیری و یا عکاسی داده نشد، که این یک گام غیر معمول برای ملاقات یک متحد عمدۀ امریکا می باشد.

قرار شد که به روز چهارشنبه مشاورین هر دو طرف به مذاکرات خود ادامه دهند.

ادارۀ رئیس جمهور اوباما اقدام قبلی اسرائیل را در مورد اعمار مسکونه های جدید برای یهودان در بیت المقدس شرقی تقبیح نمود.

فلسطینیان این قلمرو را بحیث پایتخت آیندۀ خود انتخاب نموده اند.

اسرائیل در پاسخ بیک حملۀ راکتی شورشیان فلسطینی مستقر در غزه بر منطقهُ جنوبی اسرائیل، یک حملهُ هوائی را در آن باریکه انجام داد.

اسرائیل می گوید طیارات جنگی آنکشور شام سه شنبه بر یک دیپوی مظنون اسلحه در نزدیکی کمپ پناهنده گی جبلیه در شمال غزه حمله نمود.

گزارش شده است که حد اقل دو فلسطینی در این حمله زخمی شده است.

صبح روز سه شنبه شورشیان غزه یک راکت را بصوب اسرائیل پرتاب نمودند که به ساحل نزدیکی شهر اشکیلون اثابت نمود.

از تلفات و خسارات گزارشی داده نشد.

قوای نظامی اسرائیل می گویند شورشیان غزه از هژدهم ماه مارچ به اینسو یازده راکت را بر اسرائیل شلیک نموده اند.

اسرائیل شورشیان حماس را متهم به این حملات می نماید که قلمرو فلسطینیان را در سال ۲۰۰۷ تحت تصرف در آوردند.

اسرائیل جهت توقف حملات چندین سالۀ راکت بر جوامع اسرائیلی، از ماه دسمبر سال ۲۰۰۸ تا ماه جنوری سال ۲۰۰۹ حملات تهاجمی ۲۲ روزه را بر علیه حماس انجام داد.

XS
SM
MD
LG