لینک های دسترسی

'خوشبینی محتاطانۀ' گیتس در مورد وضع افغانستان


رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده بروز پنج شنبه گفت، او در مورد تهاجم تحت رهبری قوای نظامی ایالات متحده علیه طالبان در افغانستان بطور محافظه کارانۀ خوشبین میباشد. گیتس و هلری کلنتن وزیر خارجۀ ایالات متحده به حمایت از درخواست حکومت رئیس جمهور اوباما جهت تخصیص وجوه اضافی برای عملیات ها در افغانستان و عراق، در استماعیۀ مجلس سنای امریکا حضور یافتند.

آقای گیتس میگوید، در حالیکه شمار زیاد 30 هزار عسکر علاوگی که رئیس جمهور اوباما امر اعزام آنها را به افغانستان صادر نموده است، تا کنون به آن کشور عزیمت نکرده اند، عواملی وجود دارد که بدان امیدوار بود تا جریانات ممکن بر علیه نیرو های طالبان روگرداند.

آقای گیتس و خانم کلنتن در حمایت از درخواست بیش از 35 ملیارد دالر وجوه اضافی برای سال آینده در مقابل کمیتۀ مربوطۀ مجلس سنا ظاهر گردیدند. عمدتاً این وجوه جهت حمایت از افزایش کارمندان نظامی و ملکی ایالات متحده در افغانستان به مصرف میرسد.

وزیر دفاع ایالات متحده که دو هفته قبل از میدان نبرد در جنوب افغانستان دیدن نمود، میگوید در حالیکه نبرد طوری شکل گرفته است که دستآورد ها به طالبان پشت گشتانده و قوای افغان مسوولیت های بیشتری را عهده دار میگردند، زمینه هایی برای خوشبینی محافظه کارانه وجود دارد.

او گفت، افزایش در قوای ایالات متحده و ناتو حد اقل روی این هدف استوار است تا به زعم خود عامۀ افغانستان را متقاعد سازد که طالبان وسیعاً غیر محبوب و هراسنده، بیشتر از این سیر صعودی ندارند.

وی ادامه داد "ممکن طالبان شریر باشند، اما همچنان آنها به گونۀ باور نکردنی محبوبیت خویش را در افغانستان از دست داده اند.طی چند سال گذشته، به هر نظر سنجی قابل اعتمادی که من نظر انداخته ام نشان میدهد که درافغانستان در حدود 10 درصد و یا کمتر از آن حمایت از طالبان وجود دارد.بناً، افغان ها به طالبان مشتاق نبوده، بلکه توسط آنها مرعوب گردیده اند."

گیتس گفت، با وصف خوشبینی شمردۀ وی، هنوز هم روز های سختی در پیش است که ممکن بالا بردن توان رزمی ماه ها را در برگیرد تا نتایج ملموسی را نشان دهد.

او در پاسخ به سوالات چندین تن از اعضای این هیأت، از تخمین اینکه نقش قوای ایالات متحده در افغانستان تا چه زمانی ادامه خواهد یافت، ابا ورزید.اما او گفت حکومت در نظر دارد تا بزودی طرح خود را تطبیق و تحویلدهی مسوولیت های امنیتی به نیرو های افغان را در سال آینده آغاز نماید.

او گفت "افغان ها باید درک کنند که این نبرد متعلق به آنهاست و اینکه آنها رفته رفته درک مینمایند که مسئولیت این جنگ را به عهده دارند، این زمان دور نیست بلکه سال آینده آغاز می یابد. از زمانیکه معاشات قوای امنیتی افغان در ماه نوامبر گذشته افزایش یافت، ما شاهد ازدیاد قابل ملاحظۀ جلب و جذب در صفوف اردو و پولیس در افغانستان بوده ایم."

خانم کلنتن گفت، حضور ملکی ایالات متحده در افغانستان هرچندی که هنوز هم در مقایسه با قوای نظامی کمتر است، در سال گذشته چهار برابر گردید. اوعلاوه نمود این افزایش – که وی در صدد دو میلیارد دالر وجه اضافی برای آن است— جهت کمک به مقامات افغان در تامین امنیت ساحات تصرف شده از دست طالبان، ضروری میباشد، که مثال آن شهرک مارجه در جنوب افغانستان میباشد.

XS
SM
MD
LG