لینک های دسترسی

Breaking News

عکس العمل ها در آستانۀ سفر هیئت پاکستانی به واشنگتن


سفر اخیر هیأت پاکستانی به ایالات متحده و ملاقات ها میان مقامات عالیرتبۀ اسلام آباد و واشنگتن، نشان دهندۀ گرمی روابط دو کشور طی سال گذشته میباشد.

قبل از تصویب مساعدت چند میلیارد دالری ایالات متحده برای پاکستان، واشنگتن شک و تردید زیادی بر اسلام آباد و مقاصد حکومت نو تشکیل پاکستان داشت. ولی، مبارزات نظامی یک سال گذشتۀ پاکستان علیه گروه های تندرو در شمال غرب آن کشور، حکومت اوباما را ترغیب نمود، طوریکه اکنون از هیأت پاکستانی استقبال گرم صورت گرفته، و وعدۀ همکاری های بیشتر را نیز برای پاکستان مینماید.

درگذشتۀ نه چندان دور، بدگمانی های زیادی نسبت به پاکستان در واشنگتن وجود داشت، ظن آن میرفت که پاکستان مساعدت های امریکا را بیشتر از اینکه در جنگ علیه دهشت افگنی به مصرف برساند، صرف تقویت سرحدات خود با هند مینماید، ولی گوردن لوبولد خبرنگار روزنامۀ کرستین ساینس مانیتور، میگوید افزایش نفوذ تندروان در پاکستان روند را تغیر داد و پاکستان مجبور به سرکوبی آنان گردید.

وی ادامه داد "چنین اقدامی، نظریات منتقدین را تغیر داد که پاکستان در رابطه با ایالات متحده متعهد بوده و برای بقای خود و امریکا علیه تندروان جنگ میکند."

از سوی دیگر، هلری کلنتن، وزیر خارجۀ ایالات متحده میگوید پاکستان در خط اول مبارزه با دهشت افگنی قرار دارد که این پدیده باعث خسارات اسف باری به مردم آن کشور شده است.

ولی، وزیر خارجۀ امریکا میگوید حکومت و مردم پاکستان درین عرصه با شجاعت کامل پاسخ ارائه نموده اند. مقامات پاکستانی اخیراً رهبران کلیدی طالبان را دستگیر کرده و اردوی پاکستان مبارزه با تندروان را ادامه میدهند.

شاه محمود قریشی، وزیر خارجۀ پاکستان حین ملاقات با همتای امریکایی خود به خبرنگاران گفت کشور او به سطح منطقه متعهد است تا با جامعۀ جهانی یکجا تلاش های تعمیم صلح را در افغانستان تعقیب نماید.

هیأت پاکستان، تقاضا های خود را در سند 56 صفحه ئی با خود آورده و به مامورین امریکایی در واشنگتن تقدیم نمودند. اگرچه جزئیات در خصوص مطالبه های اسلام آباد از واشنگتنتا هنوز واضح نشده است، ولی لوبولد خبرنگار امریکایی میگوید ممکن است درخواست ها در برگیرندۀ طیاره های بدون پیلوت، وسایل پیش رفتۀ نظامی و مساعدت ها در جنگ با تندروان باشد.

اما گوردون در رابطه به کشیدگی ها میان پاکستان و هند میگوید نقش فعلی هند در افغانستان نسبت به هر وقتی مایۀ نگرانی برای پاکستان میباشد.

او گفت "از دیر زمانی بدینسو، هند برای افغانستان مساعدت فراهم نموده است، ولی با افزایش عساکر و تشدید عملیات ها، نقش آن اکنون نسبت به همکار، به دیدۀ یک مشکل نگریسته میشود."

در بیانیۀ قریشی، وزیر خارجۀ پاکستان که در صفحۀ انترنتی وزارت خارجۀ ایالات متحده به نشر رسیده، آمده است که اکنون زمان آن فرا رسیده است تا به آینده نگریست. مذاکرات میان ایالات متحده و پاکستان امیدواری های زیادی را ببار آورده است. او میگوید چنین همکاریی به نفع پاکستان، ایالات متحده و صلح بین المللی، امنیت و خوشبختی همه میباشد.

همکاریی دوجانبه بخاطری مهم است که پاکستان خانۀ 170 میلیون نفر بوده، و دارای منابع طبیعی است که باید از آن استفاده صورت گیرد، و از لحاظ استراتیژیک نیز، آن کشور از موقعیت حساسی در جنگ علیه دهشت افگنی و تامین صلح در افغانستان برخوردار میباشد.

در خاتمه وزیر خارجۀ ایالات متحده گفت، دو کشور در گذشته از مقاصد یکدیگر شک و تردید های داشته اند. اختلاف نظر ها در آینده نیز وجود خواهد داشت. ایالات متحده نقش مرکزی پاکستان در امنیت و ترقی منطقه درک میکند که نه تنها مربوط به آن کشور بوده بلکه بر تمام آسیای جنوبی اثر گذار میباشد.

XS
SM
MD
LG