لینک های دسترسی

سفر عنقریب حامد کرزی به ایران


گزارشگر رادیو آشنا درکابل: عبدالحی ورشان

طبق گزارش منابع نزديک به ارگ ,حامد کرزىرئيس جمهور افغانستا ن که تازه از سفر جمهورى خلق چين به کشور بر گشته است فردا شنبه غرض شرکت در مراسم مشترک جشن نوروز در شيراز به جمهورى اسلامى ايران سفر ميکند.

هر چند گفته ميشود اين سفر آقاى کرزى به پاسخ دعوترسمى آقاى محمود احمدى نژاد، رئيس جمهور جمهورى اسلامى ايران صورت ميگيردولى تصميم آن دو سال قبل زمانى اتخاذ شده بود که رهبران سه کشور

جمهورى اسلامى ايران، افغانستان و تاجکستان فيصله کردند که ازين پس هرسال مراسم مشترک نوروز در يکى ازين سه کشور فارسى زبان برگزارشود . و جشن نوروز سال ١٣٨٩ هجرى خورشيدى در شيراز هم بر اساس تصميم نشست مشترک نوروزى وزيران امور خارجه سه کشور ايران افغانستان و تاجکستان در سال گذشته در شهر مزارشريف ولايت بلخ اتخاذ شده بود صورت ميگيرد. و قرار است در مراسم مشترک نوروز شيراز سران و مقامات بلند پايه بيش از هجده کشور جهان شرکت بکنند .

معاون دفتر سخنگوى کرزى ميگويد که رئيس جمهور افغانستا ن ميخواهد با استفاده از فرصت با برخى سران و مقامات عالى رتبه کشور هاى منطقه که در جشن نوروز شرکت ميکنند ديدارنموده روى مسايل مورد علاقه دوجانبه گفتگو نمايد .

قابل ذکر است که رئيس جمهور کرزى درست يک روز قبلسفر سه روزه رسمى به جمهورى خلق چين- همسايه بزرگ - داشت که مقامات حکومتى برخلاف بعض تحليل گران سفر آقاى کرزى را بسيار موفق و با دستاورد زياد توصيف ميکنند.

سيد محمود حامد علمى، معاون دفتر سخنگوى رئيس جمهور افغانستان در موردچنين گفت: ''يک سفر بسيار موفقانه و با دستاوردهاى بسيار با ارزش براى افغانستان بود. در چين سه موافقتنامه مهم به امضا رسيد که به اساس معاهده اول١٢٠ مليون ين چينائىاز جانب دولت چين کمک بلاعوض به فغانستان مساعدت شد.''

آقاى علمى به ادامه افزود: بر علاوه از امضاى توافقنامه ها با مقامات چين در مورد احداث يک جاده که افغانستان و چين را از راه واخان ولايت بدخشان باهم وصل ميکندصحبت شدهر چند که گفتگو هاى مقدماتى و مطالعه فزيکى آن چهار سال قبل صورت گرفته بود.

اعضاى هيات معيتى کرزى ميگويند که درين سفر نهايت مهم از سرمايه گذاران چين تقاضا شده است تا در استخراج معادن افغانستان سهم گرفته سرمايه گذارى بکنند و وحيدالله شهرانى وزير معادن کشور درباره يازده حوزه گاز طبيعىولايتجوزجان به چينایی ها معلومات داده است.

در گزارشهای دريافتى از بيجينگ,در مورد سفر آقاى کرزى گفته شده است که مقامات رسمى چين درين ديدارها، علاوه براين که به هيات افغانى وعده ها برهمکاريهاى اقتصادى, آموزشى ,تخنيکى و دادن امتيازات معافى تعرفه هاى گمرکى دربرخى کالاهاى تجارتى از نگرانيهاى خود، هم با هيات افغانى صحبت کرده اند.

به موجب اين منابع, چين از حضور دايمى قواى امريکائى و ناتو درافغانستان, از مشکل رور افزون و مهارنه شدنى قاچاق مواد مخدر در افغانستا ن و گسترش افراطگرائى مذهبى در مناطق غربى چين که عمدتا مسلمانان اويغور سکونت دارندنگرانى دارد.

طبق اين منابع از مقامات افغان تقاضا شده است که هر دو مملکت بايد فعالانه در مبارزه عليه تروريزم، افراطگرائى مذهبى، تجزيه طلبى و جرايم سازمان يافته سرحدى سهم گرفته باقاطعيت برخورد بکنند.

XS
SM
MD
LG