لینک های دسترسی

نگرانی از افزایش تعصبات دینی و علل بنیادگرایی اسلامی


خبرنگار در واشنگتن: زرین تاج

تقویت بنیاد گرایی اسلامی در دوران جنگ سرد توسط کشور های غربی در ممالک اسلامی بخشی از استراتیژی بلاک غرب برای جلوگیری از نفوذ بلاک کمونیستی در کشور های اسلامی به حساب می آمد.

بنیاد گرایان مسلمان در کشور های غربی به آسانی رفت و آمد می نمودند و از مساجد برای کمک های نقدی و نیز جذب افراد جدید برای پیوستن به صفوف شان سود می بردند، ولی حمله به دو برج مرکز تجارتی جهان در نیوریارک توسط افراد وابسته به القاعده و بدنبال آن حمله به شبکه حمل و نقل بین شهر لندن و نیز خط قطارآهن در مادرید باعث شد تا غرب تهدیدی را که از جانب بنیادگرایی اسلامی متوجه شان می باشد، جدی بگیرند.

به نظر می رسد غرب برای نابودی افراطیان اسلامی و پایگاه های آنان در خارج از مرز های جغرافیایی شان حملات را در کشور های پاکستان، افغانستان، و یمن شدت بخشیده است. اما آنچه دراین اواخر در کشورهای غربی بیشتر مایه نگرانی شده است رشد تعصبات دینی و تفکرات افراطی در بین اتباع مسلمان مقیم غرب می باشد.

این مسله توجه رسانه های غربی را زمانی بخود جلب نمود که خبر ناپدید شدن تعدادی از جوانان امریکایی سومالیایی تبار که در ایالت «مینوسودا»ی امریکا زنده گی می نمودند، انتشار یافت. بعداً سازمان های اطلاعاتی امریکاو اروپا این جوانان را در سومالیا یافتند. آنان برای آموزش دینیو نظامی یکروزه به سومالیا سفر نموده و جذب گروه افراطی اسلامی شده بودند.

کارشناسان مبارزه با دهشت افگنی بین المللی معتقدند که رشد افراطگرایی اسلامی در جهان و نیز جذابیت تفکر افراط گرایی ریشه در فقر، بیسوادی، تبعیض و سیاست خارجی کشور های غربی دارد و برای نابودی افراط گرایان اسلامی راهکرد بلند مدت ضروری است.

در این مورد پروفیسور «رودالف» کارشناس سیاسی دهشت افگنی بین الملی و شرق میانه می گوید: " دهشت افگانان اسلامی تهدید بزرگی برای جهان است مگر یکسان نیست در هر جای با عوامل خاص آن کشور باعث تهدید می شود."

او درباره 3 محل مشخص تاکید کرده و در مورد بحث می کند. پروفیسور «رودالف» درباره رشد و استخدام دهشت افگنان در اروپا گفت: " مردم اروپا در مقابل مسلمانان تبعیض می کنند وبا آنان بحیث شهروندان درجه دوم برخورد می کنند و آنان را تحقیر می نامید. کاهش تبعیض علیه آنان باعث کاهش دهشت افگانان اسلامی در اروپا خواهد شد."

پروفیسور «رودالف» کارشناس سیاسی دهشت افگنی بین الملی و شرق میانه در مورد رشد تروریزم در کشور های جهان سوم چنین گفت: " در کشور های مثل اندویزیا، افریقا از بین بردن دهشت افگانان یک امرخیلی مشکل می باشد زیرا این کشورها با انواع مشکلات روبرو هستند تا زمانی که فقر در ان کشور ها از بین نرود،مشکل رشد و استخدام دهشت افگنی وافراطگرایی از بین نخواهد رفت."

پروفیسور «رودالف» کارشناس سیاسی دهشت افگنی بین الملی و شرق میانه در مورد علت رشد تروریزم اسلامی در امریکا گفت: " در امریکا نمی توان حل مسله دهشت افگنی را که زایده سیاست خارجی این کشور است به ساده گی جستجو نمود. به دلیل مواضع واستراتیژی ایالات متحده امریکا در کشور های مختلف اسلامی حل این مسله را نمی توان به آسانی جستجو نمود وتغیر استراتیژی ما در کشور های اسلامی نظر به نیازمندی و برد سیاسی ما در آن کشورها امکان پذیر به نظر نمی رسد."

پروفیسور «رودالف» کارشناس سیاسی دهشت افگنی بین الملی وکار شناس سیاسی شرق میانه چنین نتیجه گیری می کند: رشد و استخدام دهشت افگنی را نمی توان بشکل عمومی بررسی کرد، زیرا این رشد در کشورهای مختلف سیر متفاوت دارد و در زمینه مبارزه و از بین بردن این پدیده بایست با در نظر داشت عوامل آن منطقه و محل عمل کرد.

XS
SM
MD
LG