لینک های دسترسی

سبقت ائتلاف تحت رهبری علاوی در انتخابات عراق


نتایج مقدماتی از شمارش آرای انتخابات عراق نشان میدهد که ائتلاف غیر مذهبی ایاد علاوی صدر اعظم سابق، با تفاوت اندک از ائتلاف تحت رهبری نوری المالکی صدر اعظم برحال آن کشور، بیشترین کرسی ها را در انتخابات هفتم مارچ از آن خود ساخته است.

آقای مالکی بروز جمعه گفت، او این شمارش را که بر اساس آن ائتلاف عمدتاً شیعۀ حاکمیت قانون مستحق 89 کرسی پارلمان میگردد، قبول نخواهد کرد. ائتلاف عراقیۀ آقای علاوی با احراز 91 کرسی از پارلمان 325 عضوی عراق، تنها دو کرسی بیشتر از ائتلاف حاکمیت قانون دارد.

آقای علاوی گفت، ائتلاف وی آغوش خود را به همه گروه هایی خواهد گشود که خواستار آبادی عراق استند، او همچنان گفت که ما یکجا با هم تفرقه های سیاسی را در زیر خاک دفن خواهیم کرد.

مالکی، صدر اعظم عراق جهت تضمین از شفافیت کامل نتایج انتخابات، خواستار شمارش آرا توسط دست گردیده است.اما «اَد مِلکِرت» فرستادۀ خاص ملل متحد به عراق گفت، انتخابات پارلمانی قابل اعتماد بود. او از تمام احزاب خواست تا نتایج انتخابات را بپذیرند.

XS
SM
MD
LG