لینک های دسترسی

اسناد افشا شده نگرانی برتانیه در مورد پولیس افغانستان را نشان میدهد


طبق گزارش یک روزنامه برتانوی، یک تعداد اسناد افشاء شده از دفتر وزارت امور خارجه نشان میدهد که مقامات برتانوی در مورد توانایی پولیس ملی افغانستان در تشکیل یک قوای موثر، نگران اند.

مجله د اندیپیندینت میگوید مشکلاتی چون فساد اداری، ترک قوا، و مواد مخدر در قوای پولیس افغانستان، توانایی قوا در جنگ علیه طالبان را تحت تهدید قرار داده و خروج قوای برتانوی را از افغانستان به تأخیر میاندازد.

این گزارش میرساند ۵۰ فیصد افراد که در ولایت هلمند با قوای پولیس میپیوندند، طبق معاینات صحی به مواد مخدر معتاد بوده اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه میگوید وزارت او او از انتقاد وسیعی در مورد پولیس ملی افغانستان واقف بوده و آنها را عمیقا نگران کننده میخواند.

روزنامه اندیپیندینت گزارش میدهد که تخمینا مقیاس مشکلات در بین پولیس افغانستان در ولایت هلمند به نسبت مرگ و میر، رهایی و برطرف شدن از وظیفه، ۶۰ فیصد بلند میباشد.

روزنامه برتانوی میگوید بر طرف شدن افراد از قوای پولیس عموما با آغشتگی آنها با مواد مخدر ارتباط دارد.

روزنامه میگوید این اسناد هشدار میدهند که تشکیل قوای موثر پولیس سال های را در بر خواهد گرفت.

XS
SM
MD
LG