لینک های دسترسی

سفر غیرمترقبه اوباما به افغانستان


مقامات قصر سفید میگویند، براک اوباما، ریس جمهور ایالات متحده برای یک سفر غیر مترقبه، وارد افغانستان شده است.

مقامات اعلان نمودند که طیاره اوباما بروز یکشنبه در پایگاه نظامی در بگرام واقع در شمال کابل به زمین نشست. او بعدا زریعه هلیکوپتر به قصر ریاست جمهوری رفت تا با حامد کرزی، ریس جمهور افغانستان و مقامات بلند پایه دیگر ملاقات کند.

او همچنان با قوماندانان و عساکر امریکایی در مورد تهاجم علیه پایگاه های طالبان در جنوب افغانستان، ملاقات خواهد کرد.

جنرال جیمز جونز، مشاور امنیت ملی ایالات متحده به خبرنگاران گفت، اوباما با حامد کرزی ملاقات میکند تا به او در مورد اهمیت "ضرورت مبارزه علیه چیز های را که از روز اول روی شان توجه نشده است"، تأکید نماید.

جنرال جونز در مورد توضیح بیشتری نداد، ولی مقامات امریکایی خواهان مساعی بیشتر حکومت افغانستان در قسمت مبارزه علیه فساد و مواد مخدر و تاسیس خدمات قابل اعتبار دولتی میباشند.

حکومت اوباما در سال اول ریاست جمهوری خود، توجه را از عراق به افغانستان ثوق داده و ۳۰ هزار عسکر اضافی به افغانستان فرستاد.

سال گذشته کشیدگی بین اوباما و حکومت کرزی، بعد از اینکه کرزی در انتخابات مملو از تقلب، مجددا انتخاب گردید، افزایش یافت. این اولین سفر اوباما بحیث ریس جمهور امریکا به افغانستان است.

توقع میرود او صبح وقت دوشنبه افغانستان را ترک گفته و به واشنگتن بر گردد.

XS
SM
MD
LG