لینک های دسترسی

در واقعات جداگانه ولایت هلمند ٦ تن کشته شدند


بر یک عراده موتر مردمان ملکی در ولسوالی سنگین ولایت هلمند و بریک عراد ه مو ترنیروهای یک کمپنی امنیتی روز گذشته در ولسوالی ناوه ولایت هلمند انفجارات بم های کنار جاده صورت گرفته که به اثر انفجارات به شمول سه تن ملکی شش تن کشته شده اند.

نیروهای امنیتی در ولایت هلمند ضمن تایید خبر مذکور به رادیو آشنا گفت: بر یک عراده موتر سراچه مردمان ملکی در ولسوالی سنگین ولایت هلمند قبل از ظهر روز گذشته انفجار بام کنار جاده صورت گرفت که به اثر انفجار سه تن از مردمان ملکی به شمول یکتن از اطفال کشته شده اند.

به قول از مسوولین امنیتی بم کنار جاده توسط مخالفین دولت در مسیر عمومی جاسازی گردیده بود که به اثر انفجار آن تمامی سرنشینان موتر مذکور کشته شده اند.

اما قاری محمد یوسف احمدی سخنگوی طالبان مسوولیت انفجار بام کنار جاده بر یک عراده موتر مردمان ملکی را ادعا نه نموده است.

از طرف دی دیگر عصر روز گذشته در ولسوالی ناوه ولایت هلمند بر یک عراد موتر نیروهای امنیتی کمپنی گلوبل انفجار بم کنار جاده صورت گرفت که به اثر انفجار سه تن از محافظین امنیتی کمپنی مذکور کشته شده و دو تن دیگر مجروح گردیده اند.

وازارت امور داخله با انتشار اعلامیه مطبوعاتی خبر کشته شدن سه تن از محافظین امنیتی را تایید نموده است.

قاری محمد یوسف احمد ی سخن گوی گروهی طالبان از جای نامعلوم از طریق تلفون به مطبوعات گفته است.

به اثر انفجار بام کنار جاده در ولسوالی ناوه یک عراده موتر نیروهای امریکایی را مورد حمله مسلحانه قرار داده اند ، که در نتیجه شش تن از عساکر خارجی کشته شده اند.

اما نیروهای امنیتی در ولایت هلمند و وازارت امورد اخله کشته شده گان را محافظین کمپنی امیتی یاد نموده اند.

با اساس یک گذارش دیگر نیروهای افغان ونیروهای اردوملی شب گذشته به اساس معلومات استخباراتی بریک مخفیگاه مخالفین دولت در منطقه کاریز ولسوالی دند ولایت کندهار عملیات تلاشی را اجرانمودند که در نتیجه چهار تن از مخالفین دولت گرفتار گردیده اند.

به قول از اعلامیه نیروهای اردملی در عملیات مشابه در ولسوالی نادعلی ولایت هلمند دو تن از مخالفین با یک مقدار سلاح و مهمات گرفتار گردیده اند.

به قول از اعلامیه در جریان عملیات در گیری صورت نگرفته است.

نیروهای امنیتی در ولایات نمیروز ، هلمند و کندهار درجریان عملیات نیز یک مقدار مواد انفجار ی ، سلاح و مهمات را بدست اورده اند.

XS
SM
MD
LG