لینک های دسترسی

نیویارک تایمز: باوجود اتهامات، احمدولی کرزی بالای اقتدار است


دکستر فیلکنس برای نیویارک تایمز از قندهار به نقل از دپلومات های غربی نوشته است که احمد ولی امکان دارد روابط خود را با قاچاق بران مواد مخدر و شورشیان ادامه دهد.

بعد از ماه ها بحث مامورین غربی و افغان، بالاخره تصمیم گرفته شد که او در سمت خود باقی خواهد ماند.

یک مامور امریکایی به نیویارک تایمز گفته است که بعد از چندین ماه درخواست متواتر، حامد کرزی نخواست برادر خود را از قندهار دور سازد.

مامورین غربی و تعداد افغان ها برادر رئیس جمهور را مانع ایجاد حکومتداری موثر و مذاکره با طالبان میدانند.

نیویارک تایمز از قول یک مامور ناتو نوشته است که برای کرزی پیشنهاد نموده تا او را از سمت فعلی دور سازد. ولی رئیس جمهور کرزی او را بدیدۀ برادر خود میبیند.

وی میگوید هیچ کسی تا هنوز سند قوی را فراهم نکرده تا اتهامات به اثبات برسد.

در ادامۀ مطلب نیویارک تایمز آمده است که اکنون مامورین افغان و امریکایی در نظر دارند ازاو در مذاکره با طالبان استفاده نمایند. او گفته است که امریکایی ها را در جدا ساختن طالبان از شورشیان کمک خواهد نمود.

تحلیل نویسندۀ نیویارک تایمز چنین است: درحالیکه رئیس جمهور اوباما و حکومت او کرزی را تشویق مینمایند تا فساد اداری را محو نماید، واشنگتن امکانات اندک دارد تا چنین کاری را عملی سازد. روابط احمد ولی کرزی با ادارۀ استخبارات مرکزی ایالام متحده هرگونه تصمیم گیری را مغلق تر میسازد.

یک دپلومات اروپایی در کابل به نیویارک تایمز گفته است اکنون این آزمونی برای ایالات متحده است تا با رئیس جمهور کرزی مقابله نماید.

او میگوید "بیبینید که امریکایی ها چه کاری خواهند کرد. اگر احمد ولی را اجازه دهند در قدرت باقی ماند، این بدین معنی خواهد بود که در مورد حکومتداری جدی نیستند."

XS
SM
MD
LG